Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

2 Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og skadegrad. 2002-2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Drept eller skadd i alt 12 705 12 131 12 378 11 438 11 368 12 315 11 123 10 056 9 338 8 531
Drept i alt  310  280  257  224  242  233  255  212  208  168
Skadd i alt 12 395 11 851 12 121 11 214 11 126 12 082 10 868 9 844 9 130 8 363
Hardt skadd i alt1 1 151  994  980  977  940  879  867  751  714  679
Lettere skadd i alt 10 274 9 402 9 489 9 455 8 866 8 843 8 806 7 790 7 319 7 009
Uoppgitt skadegrad i alt  970 1 455 1 652  782 1 320 2 360 1 195 1 303 1 097  675
Førere og passasjerer i personbil/varebil
I alt 9 179 8 762 8 925 8 102 7 959 8 975 7 985 7 268 6 886 6 177
Drept  205  180  172  137  152  149  160  133  139  110
Skadd i alt 8 974 8 582 8 753 7 965 7 807 8 826 7 825 7 135 6 747 6 067
Hardt skadd i alt1  705  619  593  606  530  520  505  445  463  399
Lettere skadd 7 406 6 706 6 683 6 656 6 244 6 291 6 288 5 619 5 334 5 097
Uoppgitt skadegrad  863 1 257 1 477  703 1 033 2 015 1 032 1 071  950  571
Førere og passasjerer i buss
I alt  129  118  144 95  179  189  128  113 85  113
Drept 2 1 1 - - 4 - 1 2 1
Skadd i alt  127  117  143 95  179  185  128  112 83  112
Hardt skadd i alt1 15 4 7 6 6 15 5 4 3 8
Lettere skadd  110 99  117 86  134  140  107 79 73 65
Uoppgitt skadegrad 2 14 19 3 39 30 16 29 7 39
Førere og passasjerer i lastebil
I alt  247  258  229  246  250  266  220  190  188  144
Drept 8 11 7 12 8 5 9 9 8 8
Skadd i alt  239  247  222  234  242  261  211  181  180  136
Hardt skadd i alt1 27 15 27 18 20 26 22 16 10 11
Lettere skadd  191  193  162  196  196  198  166  132  143  116
Uoppgitt skadegrad 21 39 33 20 26 37 23 33 27 9
Førere og passasjerer på motorsykkel
I alt  758  690  673  654  682  682  666  571  536  499
Drept 37 30 33 31 34 33 32 27 26 13
Skadd i alt  721  660  640  623  648  649  634  544  510  486
Hardt skadd i alt1  138  100  102  121  124  112  109  108 84 73
Lettere skadd  558  525  499  490  479  477  488  400  396  402
Uoppgitt skadegrad 25 35 39 12 45 60 37 36 30 11
Førere og passasjerer på moped
I alt  532  592  723  617  580  544  499  496  353  347
Drept 6 7 8 4 3 7 5 2 - 4
Skadd i alt  526  585  715  613  577  537  494  494  353  343
Hardt skadd i alt1 55 49 69 54 53 48 40 35 17 22
Lettere skadd  457  500  609  542  491  431  433  424  318  312
Uoppgitt skadegrad 14 36 37 17 33 58 21 35 18 9
Førere og passasjerer på sykkel
I alt  808  745  726  743  739  741  672  635  562  539
Drept 12 14 10 7 8 7 10 9 5 12
Skadd i alt  796  731  716  736  731  734  662  626  557  527
Hardt skadd i alt1 66 77 54 53 68 60 62 62 54 55
Lettere skadd  713  620  644  675  596  607  568  517  478  457
Uoppgitt skadegrad 17 34 18 8 67 67 32 47 25 15
Fotgjengere/akende
I alt  922  866  894  895  913  823  860  693  632  627
Drept 35 34 22 32 36 23 31 26 24 16
Skadd i alt  887  832  872  863  877  800  829  667  608  611
Hardt skadd i alt1  124  115  119  104  125 84  109 73 67 96
Lettere skadd  744  684  727  747  685  640  691  552  512  500
Uoppgitt skadegrad 19 33 26 12 67 76 29 42 29 15
Andre
I alt  130  100 64 86 66 95 93 90 96 85
Drept 5 3 4 1 1 5 8 5 4 4
Skadd i alt  125 97 60 85 65 90 85 85 92 81
Hardt skadd i alt1 21 15 9 15 14 14 15 8 16 15
Lettere skadd 95 75 48 63 41 59 65 67 65 60
Uoppgitt skadegrad 9 7 3 7 10 17 5 10 11 6
1  Meget alvorlig- og alvorlig skadde.

Standardtegn i tabeller