Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

18 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter trafikantgruppe, bostedsstrøk og ulykkesgruppe. 2010
Ulykkesgruppe Ulykker i alt I alt Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på Fotgjengere Akende Andre
Lett motorsykkel Annen motorsykkel Moped Sykkel
Personer drept eller skadd
Alle ulykker 2010 6 434 9 338 4 747 2 412  106  430  353  562  619 13 96
Ulykkesgruppe
A. Påkjøring bakfra 1 059 1 726 1 059  518 11 66 34 31 - - 7
B. Andre ulykker med samme kjøreretning  267  382  186 95 5 33 24 36 - - 3
C. Møting ved forbikjøring 49 93 55 24 - 12 1 1 - - -
D. Andre møteulykker  973 1 833 1 131  539 10 36 39 73 - - 5
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging  364  530  247  109 16 33 47 75 - - 3
F. Kryssende kjøreretning  779 1 064  457  240 24 39 87  203 - - 14
G. Fotgjenger krysset kjørebanen  373  401 13 2 1 - 5 -  380 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen  231  262 15 4 - 1 - 3  239 - -
I. Akende o.l. 12 13 1 - - - - - - 12 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 1 838 2 443 1 372  779 25  139 69 20 - - 39
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.  257  302  103 40 13 57 39 37 - - 13
L. Andre ulykker  232  289  108 62 1 14 8 83 - 1 12
Personer drept
Alle dødsulykker 2010  190  208  110 39 2 24 - 5 22 2 4
Ulykkesgruppe
A. Påkjøring bakfra 3 4 3 1 - - - - - - -
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 1 1 1 - - - - - - - -
C. Møting ved forbikjøring 6 7 4 1 - 2 - - - - -
D. Andre møteulykker 67 79 56 18 - 5 - - - - -
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 4 4 1 - - 3 - - - - -
F. Kryssende kjøreretning 11 12 5 1 - 4 - 1 - - 1
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 10 10 - - - - - - 10 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 12 12 - - - - - - 12 - -
I. Akende o.l. 1 1 - - - - - - - 1 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 62 65 34 15 2 10 - 2 - - 2
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 4 4 1 1 - - - 2 - - -
L. Andre ulykker 9 9 5 2 - - - - - 1 1
Personer drept eller skadd
Alle ulykker i tettbygd strøk 2010 3 007 4 111 1 812  842 55  160  238  446  520 6 32
Ulykkesgruppe
A. Påkjøring bakfra  621 1 012  636  294 7 30 23 21 - - 1
B. Andre ulykker med samme kjøreretning  153  194 92 33 4 19 18 27 - - 1
C. Møting ved forbikjøring 10 17 10 4 - 1 1 1 - - -
D. Andre møteulykker  267  477  264  128 4 6 18 56 - - 1
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging  222  301  129 50 6 14 34 65 - - 3
F. Kryssende kjøreretning  549  736  288  156 18 27 75  166 - - 6
G. Fotgjenger krysset kjørebanen  333  360 12 2 1 - 5 -  340 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen  175  197 10 3 - 1 - 3  180 - -
I. Akende o.l. 6 6 - - - - - - - 6 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien  393  488  279  125 7 28 30 14 - - 5
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.  135  159 45 18 8 25 26 31 - - 6
L. Andre ulykker  143  164 47 29 - 9 8 62 - - 9
Personer drept
Alle dødsulykker i tettbygd strøk 2010 34 34 11 1 1 1 - 3 14 - 3
Ulykkesgruppe
A. Påkjøring bakfra - - - - - - - - - - -
B. Andre ulykker med samme kjøreretning - - - - - - - - - - -
C. Møting ved forbikjøring - - - - - - - - - - -
D. Andre møteulykker 3 3 3 - - - - - - - -
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging - - - - - - - - - - -
F. Kryssende kjøreretning 3 3 1 - - - - 1 - - 1
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 7 7 - - - - - - 7 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 7 7 - - - - - - 7 - -
I. Akende o.l. - - - - - - - - - - -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 8 8 5 - 1 1 - - - - 1
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 2 2 - - - - - 2 - - -
L. Andre ulykker 4 4 2 1 - - - - - - 1
Personer drept eller skadd
Alle ulykker utenfor tettbygd strøk 2010 2 862 4 455 2 495 1 381 44  249 87 83 58 5 53
Ulykkesgruppe
A. Påkjøring bakfra  356  576  339  177 4 33 9 8 - - 6
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 87  152 75 56 1 13 3 3 - - 1
C. Møting ved forbikjøring 36 70 42 17 - 11 - - - - -
D. Andre møteulykker  637 1 242  791  381 6 30 14 16 - - 4
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging  112  178 93 44 7 15 13 6 - - -
F. Kryssende kjøreretning  179  258  131 67 6 11 8 30 - - 5
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 20 20 - - - - - - 20 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 35 40 2 - - - - - 38 - -
I. Akende o.l. 4 5 1 - - - - - - 4 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 1 256 1 734  946  603 15  103 30 6 - - 31
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 88  104 36 17 4 28 10 5 - - 4
L. Andre ulykker 52 77 39 20 1 5 - 9 - 1 2
Personer drept
Alle dødsulykker utenfor tettbygd strøk 2010  149  166 94 36 1 23 - 2 8 1 1
Ulykkesgruppe
A. Påkjøring bakfra 3 4 3 1 - - - - - - -
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 1 1 1 - - - - - - - -
C. Møting ved forbikjøring 6 7 4 1 - 2 - - - - -
D. Andre møteulykker 61 73 50 18 - 5 - - - - -
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 4 4 1 - - 3 - - - - -
F. Kryssende kjøreretning 7 8 3 1 - 4 - - - - -
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 3 3 - - - - - - 3 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 5 5 - - - - - - 5 - -
I. Akende o.l. - - - - - - - - - - -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 52 54 28 13 1 9 - 2 - - 1
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 2 2 1 1 - - - - - - -
L. Andre ulykker 5 5 3 1 - - - - - 1 -
Personer drept eller skadd
Alle ulykker uoppgitt mht. bostedsstrøk 2010  565  771  440  188 7 21 28 33 41 2 11
Personer drept
Alle dødsulykker uoppgitt mht. bostedsstrøk 2010 7 8 5 2 - - - - - 1 -

Standardtegn i tabeller