Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall

14 Personer drept i nordiske land per 100 000 av folkemengden. 2000-2010
Land og år @Danmark @Finland @Norge @Sverige
2000 9,3 7,6 7,6 6,3
2001 8,1 8,3 6,1 6,2
2002 8,6 8,0 6,9 6,0
2003 8,0 7,3 6,2 5,9
2004 6,8 7,2 5,6 5,3
2005 6,1 7,2 4,9 4,9
2006 5,6 6,4 5,2 4,9
2007 7,5 7,2 5,0 5,1
2008 7,4 6,5 5,4 4,3
2009 5,6 5,3 4,4 3,8
2010 5,0 5,0 4,3 2,8
Kilde: Nordens Vägforum/Scb.

Standardtegn i tabeller