Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

13 Vogntogulykker. Personer drept eller skadd, etter ulykkesgruppe. 2007-2010
Ulykkesgruppe Ulykker i alt Personer skadd Personer drept
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
I alt  297  254  214  243  411  342  276  291 37 25 23 34
A. Påkjøring bakfra 48 43 24 34  100 73 45 43 1 1 - -
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 46 34 27 28 55 44 38 33 6 - - 1
C. Møting ved forbikjøring 3 3 2 5 3 3 4 7 1 1 - 1
D. Andre møteulykker 89 73 70 85  132 99 91  106 27 18 14 23
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 10 13 9 6 13 20 11 8 - - - -
F. Kryssende kjøreretning 15 12 18 10 17 21 21 13 - - 3 2
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 3 3 3 5 1 3 3 3 2 - - 2
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 3 2 2 5 3 2 2 6 - - - -
I. Akende o.l. - - - - - - - - - - - -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 64 61 45 51 67 67 43 53 - 4 6 3
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 4 1 5 5 5 - 6 6 - 1 - 1
L. Andre ulykker 12 9 9 9 15 10 12 13 - - - 1

Standardtegn i tabeller