Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

12 Vogntogulykker. Trafikkenheter innblandet og personer drept eller skadd. 2007-2010
Trafikkenheter innblandet Skadde Drepte
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
I alt  616  518  435  507  411  342  276  291 37 25 23 34
Personbil  226  196  154  182  236  217  160  154 31 9 16 24
Drosje - - 1 2 - - 1 3 - - - -
Buss 5 3 3 2 5 4 10 6 - - - -
Varebil 26 20 10 16 22 13 11 14 1 4 - 1
Kombinert bil 4 4 4 4 4 2 3 3 - 2 - -
Lastebil 20 15 13 16 15 6 4 11 1 1 - 1
Vogntog  309  262  222  253  112 87 70 79 - 7 6 5
Lett motorsykkel 1 - - - - - - - 1 - - -
Annen motorsykkel 5 5 4 5 5 3 5 5 - 2 - 1
Moped 2 3 4 2 2 3 4 2 - - - -
Annet motorkjøretøy 3 - - 1 1 - - 1 - - - -
Sykkel 5 2 3 2 4 2 2 2 1 - 1 -
Fotgjengere 6 5 5 12 4 5 5 9 2 - - 2
Personer på spark, kjelke, ski - - - - - - - - - - - -
Annet kjøretøy 4 3 12 10 1 - 1 2 - - - -

Standardtegn i tabeller