Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

11 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter trafikantgruppe og ulykkesgruppe. 2010
Ulykkesgruppe Ulykker i alt I alt Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på Fotgjengere Akende Andre
Lett motorsykkel Annen motorsykkel Moped Sykkel
Personer drept
Alle ulykker 2009  186  212 95 48 8 19 2 9 25 1 5
2010  190  208  110 39 2 24 - 5 22 2 4
Ulykkesgruppe
A. Påkjøring bakfra 3 4 3 1 - - - - - - -
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 1 1 1 - - - - - - - -
C. Møting ved forbikjøring 6 7 4 1 - 2 - - - - -
D. Andre møteulykker 67 79 56 18 - 5 - - - - -
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 4 4 1 - - 3 - - - - -
F. Kryssende kjøreretning 11 12 5 1 - 4 - 1 - - 1
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 10 10 - - - - - - 10 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 12 12 - - - - - - 12 - -
I. Akende o.l. 1 1 - - - - - - - 1 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 62 65 34 15 2 10 - 2 - - 2
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 4 4 1 1 - - - 2 - - -
L. Andre ulykker 9 9 5 2 - - - - - 1 1
Personer skadd
Alle ulykker 2009 6 922 9 844 4 912 2 516  126  418  494  626  654 13 85
2010 6 434 9 130 4 637 2 373  104  406  353  557  597 11 92
A. Påkjøring bakfra 1 059 1 722 1 056  517 11 66 34 31 - - 7
B. Andre ulykker med samme kjøreretning  267  381  185 95 5 33 24 36 - - 3
C. Møting ved forbikjøring 49 86 51 23 - 10 1 1 - - -
D. Andre møteulykker  973 1 754 1 075  521 10 31 39 73 - - 5
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging  364  526  246  109 16 30 47 75 - - 3
F. Kryssende kjøreretning  779 1 052  452  239 24 35 87  202 - - 13
G. Fotgjenger krysset kjørebanen  373  391 13 2 1 - 5 -  370 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen  231  250 15 4 - 1 - 3  227 - -
I. Akende o.l. 12 12 1 - - - - - - 11 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 1 838 2 378 1 338  764 23  129 69 18 - - 37
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.  257  298  102 39 13 57 39 35 - - 13
L. Andre ulykker  232  280  103 60 1 14 8 83 - - 11

Standardtegn i tabeller