Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

8 Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og politidistrikt. 2010
Dødsulykker/ulykker i alt Skadde/drepte i alt Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på Fotgjengere Akende Andre
Lett motorsykkel Annen motorsykkel Moped Sykkel
Personer drept
Hele landet 2009  186  212 95 48 8 19 2 9 25 1 5
2010  190  208  110 39 2 24 - 5 22 2 4
Politidistrikt
Oslo 5 5 2 - - - - - 3 - -
Østfold 8 8 4 - - 3 - 1 - - -
Follo 13 13 6 3 - - - - 3 1 -
Asker og Bærum 3 3 1 - - - - - 2 - -
Romerike 7 7 3 - - 1 - 1 2 - -
Hedmark 14 17 13 2 - 1 - - - - 1
Gudbrandsdal 7 9 6 3 - - - - - - -
Vestoppland 3 4 2 2 - - - - - - -
Nordre Buskerud 7 7 3 3 - - - 1 - - -
Søndre Buskerud 7 7 4 - - 2 - - 1 - -
Vestfold 3 3 3 - - - - - - - -
Telemark 9 9 4 1 - 4 - - - - -
Agder 15 19 9 5 1 - - 2 1 - 1
Rogaland 5 5 3 - 1 - - - 1 - -
Haugaland og Sunnhordaland 5 5 1 1 - 2 - - 1 - -
Hordaland 17 19 12 4 - 1 - - 2 - -
Sogn og Fjordane 3 4 1 2 - - - - 1 - -
Sunnmøre 4 5 2 2 - 1 - - - - -
Nordmøre og Romsdal 3 3 2 - - 1 - - - - -
Sør-Trøndelag 11 11 5 3 - 3 - - - - -
Nord-Trøndelag 11 11 8 1 - 1 - - 1 - -
Helgeland 9 11 6 2 - 2 - - - - 1
Salten 4 4 2 1 - - - - 1 - -
Midtre Hålogaland 8 9 5 1 - 2 - - - - 1
Troms 6 7 3 2 - - - - 2 - -
Vestfinnmark 3 3 - 1 - - - - 1 1 -
Østfinnmark - - - - - - - - - - -
Personer skadd
Hele landet 2009 6 922 9 844 4 912 2 516  126  418  494  626  654 13 85
2010 6 434 9 130 4 637 2 373  104  406  353  557  597 11 92
Politidistrikt
Oslo  881 1 148  513  229 3 50 21  146  175 2 9
Østfold  358  497  258  116 14 22 35 29 18 - 5
Follo  181  262  145 85 2 8 6 9 6 - 1
Asker og Bærum  180  242  137 40 1 6 3 26 29 - -
Romerike  264  389  224 90 1 19 12 20 21 1 1
Hedmark  275  423  224  144 5 13 8 12 13 1 3
Gudbrandsdal 96  146 61 61 1 11 2 3 5 - 2
Vestoppland  154  237  125 81 2 9 5 4 9 - 2
Nordre Buskerud  146  211  118 61 2 10 5 5 6 1 3
Søndre Buskerud  141  183  103 42 1 13 2 11 10 - 1
Vestfold  335  471  248  104 10 23 25 27 31 1 2
Telemark  334  497  256  140 5 29 23 18 20 2 4
Agder  393  551  280  132 7 20 38 35 24 1 14
Rogaland  303  405  204 78 4 22 18 42 33 - 4
Haugaland og Sunnhordaland  181  271  123 87 1 9 22 14 13 - 2
Hordaland  594  831  429  198 13 41 29 44 71 - 6
Sogn og Fjordane  140  202  111 57 5 10 6 6 5 - 2
Sunnmøre  161  270  134 84 7 8 17 8 10 1 1
Nordmøre og Romsdal  188  275  138 86 3 10 9 8 18 - 3
Sør-Trøndelag  441  601  273  141 5 27 46 53 46 1 9
Nord-Trøndelag  139  184 98 49 4 13 5 8 3 - 4
Helgeland  103  155 87 45 - 3 4 8 5 - 3
Salten  100  161 81 53 1 7 6 6 6 - 1
Midtre Hålogaland  125  192 90 72 1 9 4 7 5 - 4
Troms  143  211  115 67 3 10 1 5 8 - 2
Vestfinnmark 43 63 27 20 3 2 1 3 5 - 2
Østfinnmark 35 52 35 11 - 2 - - 2 - 2

Standardtegn i tabeller