Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige ċrstall

7 Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe. Fylke. 2010
  Dødsulykker/ulykker i alt Skadde/drepte i alt Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på Fotgjengere Akende Andre
  Lett motorsykkel Annen motorsykkel Moped Sykkel
Fylke Personer drept
I alt  190  208  110 39 2 24 - 5 22 2 4
Østfold 13 13 6 1 - 3 - 1 1 1 -
Akershus 18 18 8 2 - 1 - 1 6 - -
Oslo 5 5 2 - - - - - 3 - -
Hedmark 14 17 13 2 - 1 - - - - 1
Oppland 10 13 8 5 - - - - - - -
Buskerud 14 14 7 3 - 2 - 1 1 - -
Vestfold 3 3 3 - - - - - - - -
Telemark 9 9 4 1 - 4 - - - - -
Aust-Agder 6 7 2 2 1 - - - 1 - 1
Vest-Agder 9 12 7 3 - - - 2 - - -
Rogaland 8 8 3 1 1 1 - - 2 - -
Hordaland 19 21 13 4 - 2 - - 2 - -
Sogn og Fjordane 3 4 1 2 - - - - 1 - -
Møre og Romsdal 7 8 4 2 - 2 - - - - -
Sør-Trøndelag 11 11 5 3 - 3 - - - - -
Nord-Trøndelag 11 11 8 1 - 1 - - 1 - -
Nordland 19 22 13 4 - 2 - - 1 - 2
Troms 8 9 3 2 - 2 - - 2 - -
Finnmark Finnmárku 3 3 - 1 - - - - 1 1 -
                       
                       
Fylke Personer skadd
I alt 6 434 9 130 4 637 2 373  104  406  353  557  597 11 92
Østfold  422  594  313  148 14 23 39 30 21 - 6
Akershus  561  796  451  183 4 32 17 54 53 1 1
Oslo  881 1 148  513  229 3 50 21  146  175 2 9
Hedmark  275  423  224  144 5 13 8 12 13 1 3
Oppland  263  397  191  145 4 23 8 7 15 - 4
Buskerud  269  370  210 96 2 20 6 16 15 1 4
Vestfold  340  481  254  108 10 23 25 27 31 1 2
Telemark  334  497  256  140 5 29 23 18 20 2 4
Aust-Agder  178  265  137 73 4 9 12 14 11 1 4
Vest-Agder  218  291  145 61 3 12 26 21 13 - 10
Rogaland  438  608  298  143 5 28 31 54 43 - 6
Hordaland  631  887  453  216 13 41 38 46 74 - 6
Sogn og Fjordane  142  199  109 54 5 12 6 6 5 - 2
Møre og Romsdal  353  555  277  175 10 18 26 16 28 1 4
Sør-Trøndelag  441  601  273  141 5 27 46 53 46 1 9
Nord-Trøndelag  137  180 96 47 4 13 5 8 3 - 4
Nordland  299  465  240  156 2 15 12 19 14 - 7
Troms  174  258  135 83 3 14 3 7 10 - 3
Finnmark Finnmárku 78  115 62 31 3 4 1 3 7 - 4

Standardtegn i tabeller