Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

5 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og alder. 2010
Drepte Skadde i alt Hardt skadd Lettere skadd Uoppgitt skadegrad
Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn
Alder
I alt  208 50  158 9 130 3 793 5 337  714  241  473 7 319 3 120 4 199 1 097  432  665
0-5 1 - 1  151 73 78 9 3 6 94 45 49 48 25 23
6-15 4 - 4  630  308  322 32 16 16  526  252  274 72 40 32
16-17 7 4 3  553  212  341 45 14 31  450  178  272 58 20 38
18-19 12 3 9  796  323  473 55 17 38  643  260  383 98 46 52
20-24 30 6 24 1 129  434  695 86 19 67  906  368  538  137 47 90
25-34 32 4 28 1 558  575  983  131 32 99 1 239  473  766  188 70  118
35-44 23 2 21 1 401  581  820  102 35 67 1 130  472  658  169 74 95
45-54 33 7 26 1 150  476  674 86 29 57  952  403  549  112 44 68
55-64 27 9 18  836  382  454 76 31 45  670  316  354 90 35 55
65-74 14 6 8  496  247  249 41 23 18  392  205  187 63 19 44
75-84 16 6 10  317  144  173 38 16 22  248  121  127 31 7 24
85- 9 3 6 89 37 52 13 6 7 66 27 39 10 4 6
Uoppgitt - - - 24 1 23 - - - 3 - 3 21 1 20

Standardtegn i tabeller