Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

2 Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og skadegrad. 2001-2010
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Drept eller skadd i alt 11 797 12 705 12 131 12 378 11 438 11 368 12 315 11 123 10 056 9 338
Drept i alt  275  310  280  257  224  242  233  255  212  208
Skadd i alt 11 522 12 395 11 851 12 121 11 214 11 126 12 082 10 868 9 844 9 130
Hardt skadd i alt1 1 043 1 151  994  980  977  940  879  867  751  714
Lettere skadd i alt 9 046 10 274 9 402 9 489 9 455 8 866 8 843 8 806 7 790 7 319
Uoppgitt skadegrad i alt 1 433  970 1 455 1 652  782 1 320 2 360 1 195 1 303 1 097
Førere og passasjerer i personbil/varebil
I alt 8 571 9 179 8 762 8 925 8 102 7 959 8 975 7 985 7 268 6 886
Drept  177  205  180  172  137  152  149  160  133  139
Skadd i alt 8 394 8 974 8 582 8 753 7 965 7 807 8 826 7 825 7 135 6 747
Hardt skadd i alt1  617  705  619  593  606  530  520  505  445  463
Lettere skadd 6 571 7 406 6 706 6 683 6 656 6 244 6 291 6 288 5 619 5 334
Uoppgitt skadegrad 1 206  863 1 257 1 477  703 1 033 2 015 1 032 1 071  950
Førere og passasjerer i buss
I alt  130  129  118  144 95  179  189  128  113 85
Drept 3 2 1 1 - - 4 - 1 2
Skadd i alt  127  127  117  143 95  179  185  128  112 83
Hardt skadd i alt1 6 15 4 7 6 6 15 5 4 3
Lettere skadd  109  110 99  117 86  134  140  107 79 73
Uoppgitt skadegrad 12 2 14 19 3 39 30 16 29 7
Førere og passasjerer i lastebil
I alt  233  247  258  229  246  250  266  220  190  188
Drept 9 8 11 7 12 8 5 9 9 8
Skadd i alt  224  239  247  222  234  242  261  211  181  180
Hardt skadd i alt1 29 27 15 27 18 20 26 22 16 10
Lettere skadd  162  191  193  162  196  196  198  166  132  143
Uoppgitt skadegrad 33 21 39 33 20 26 37 23 33 27
Førere og passasjerer på motorsykkel
I alt  721  758  690  673  654  682  682  666  571  536
Drept 28 37 30 33 31 34 33 32 27 26
Skadd i alt  693  721  660  640  623  648  649  634  544  510
Hardt skadd i alt1  138  138  100  102  121  124  112  109  108 84
Lettere skadd  523  558  525  499  490  479  477  488  400  396
Uoppgitt skadegrad 32 25 35 39 12 45 60 37 36 30
Førere og passasjerer på moped
I alt  403  532  592  723  617  580  544  499  496  353
Drept 5 6 7 8 4 3 7 5 2 -
Skadd i alt  398  526  585  715  613  577  537  494  494  353
Hardt skadd i alt1 47 55 49 69 54 53 48 40 35 17
Lettere skadd  328  457  500  609  542  491  431  433  424  318
Uoppgitt skadegrad 23 14 36 37 17 33 58 21 35 18
Førere og passasjerer på sykkel
I alt  703  808  745  726  743  739  741  672  635  562
Drept 6 12 14 10 7 8 7 10 9 5
Skadd i alt  697  796  731  716  736  731  734  662  626  557
Hardt skadd i alt1 57 66 77 54 53 68 60 62 62 54
Lettere skadd  590  713  620  644  675  596  607  568  517  478
Uoppgitt skadegrad 50 17 34 18 8 67 67 32 47 25
Fotgjengere/akende
I alt  945  922  866  894  895  913  823  860  693  632
Drept 45 35 34 22 32 36 23 31 26 24
Skadd i alt  900  887  832  872  863  877  800  829  667  608
Hardt skadd i alt1  128  124  115  119  104  125 84  109 73 67
Lettere skadd  701  744  684  727  747  685  640  691  552  512
Uoppgitt skadegrad 71 19 33 26 12 67 76 29 42 29
Andre
I alt 91  130  100 64 86 66 95 93 90 96
Drept 2 5 3 4 1 1 5 8 5 4
Skadd i alt 89  125 97 60 85 65 90 85 85 92
Hardt skadd i alt1 21 21 15 9 15 14 14 15 8 16
Lettere skadd 62 95 75 48 63 41 59 65 67 65
Uoppgitt skadegrad 6 9 7 3 7 10 17 5 10 11
1  Meget alvorlig- og alvorlig skadde.

Standardtegn i tabeller