Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

18 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter trafikantgruppe, bostedsstrøk og ulykkesgruppe. 2009
Ulykkesgruppe Ulykker i alt I alt Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på Fotgjengere Akende Andre
Lett motorsykkel Annen motorsykkel Moped Sykkel
Personer drept eller skadd
Alle ulykker 2009 6 922 10 056 5 007 2 564  134  437  496  635  679 14 90
Ulykkesgruppe
A. Påkjøring bakfra 1 100 1 905 1 174  583 19 38 56 28 - - 7
B. Andre ulykker med samme kjøreretning  308  426  197 93 8 34 52 40 - - 2
C. Møting ved forbikjøring 48 84 48 21 1 10 1 3 - - -
D. Andre møteulykker  984 1 928 1 069  655 16 47 62 72 - - 7
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging  370  511  199  103 26 33 67 82 - - 1
F. Kryssende kjøreretning  845 1 134  488  232 21 63 95  232 - - 3
G. Fotgjenger krysset kjørebanen  420  458 9 8 - 1 3 5  432 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen  234  283 20 7 - 3 3 3  247 - -
I. Akende o.l. 14 14 - - - - - - - 14 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 2 088 2 709 1 610  774 22  155 85 21 - - 42
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.  261  308  100 44 14 42 51 41 - - 16
L. Andre ulykker  250  296 93 44 7 11 21  108 - - 12
Personer drept
Alle dødsulykker 2009  186  212 95 48 8 19 2 9 25 1 5
Ulykkesgruppe
A. Påkjøring bakfra 4 4 - 1 1 1 - - - - 1
B. Andre ulykker med samme kjøreretning - - - - - - - - - - -
C. Møting ved forbikjøring 2 2 - - - 2 - - - - -
D. Andre møteulykker 64 85 46 29 2 5 1 1 - - 1
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 5 5 - - 2 - - 3 - - -
F. Kryssende kjøreretning 7 8 4 2 - - - 2 - - -
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 13 13 - - - - - - 13 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 12 12 - - - - - - 12 - -
I. Akende o.l. 1 1 - - - - - - - 1 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 73 77 44 16 3 9 1 1 - - 3
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 3 3 1 - - 2 - - - - -
L. Andre ulykker 2 2 - - - - - 2 - - -
Personer drept eller skadd
Alle ulykker i tettbygd strøk 2009 3 194 4 340 1 782  901 65  175  348  469  567 9 24
Ulykkesgruppe
A. Påkjøring bakfra  635 1 054  648  307 14 18 46 18 - - 3
B. Andre ulykker med samme kjøreretning  173  239 96 52 4 22 36 28 - - 1
C. Møting ved forbikjøring 9 9 3 - - 3 1 2 - - -
D. Andre møteulykker  284  463  248  122 4 17 25 46 - - 1
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging  222  285 88 52 14 18 54 59 - - -
F. Kryssende kjøreretning  599  780  306  150 16 42 77  188 - - 1
G. Fotgjenger krysset kjørebanen  371  406 6 8 - 1 3 5  383 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen  173  210 13 5 - 3 3 2  184 - -
I. Akende o.l. 9 9 - - - - - - - 9 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien  451  583  309  171 5 31 48 12 - - 7
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.  130  147 33 17 5 18 38 31 - - 5
L. Andre ulykker  138  155 32 17 3 2 17 78 - - 6
Personer drept
Alle dødsulykker i tettbygd strøk 2009 52 54 17 4 2 6 - 5 19 1 -
Ulykkesgruppe
A. Påkjøring bakfra 2 2 - - 1 1 - - - - -
B. Andre ulykker med samme kjøreretning - - - - - - - - - - -
C. Møting ved forbikjøring 1 1 - - - 1 - - - - -
D. Andre møteulykker 7 8 4 1 1 2 - - - - -
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 3 3 - - - - - 3 - - -
F. Kryssende kjøreretning 3 3 1 1 - - - 1 - - -
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 11 11 - - - - - - 11 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 8 8 - - - - - - 8 - -
I. Akende o.l. 1 1 - - - - - - - 1 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 14 15 11 2 - 2 - - - - -
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 1 1 1 - - - - - - - -
L. Andre ulykker 1 1 - - - - - 1 - - -
Personer drept eller skadd
Alle ulykker utenfor tettbygd strøk 2009 2 854 4 471 2 537 1 362 56  208 96  104 57 5 46
Ulykkesgruppe
A. Påkjøring bakfra  334  625  374  215 4 14 6 8 - - 4
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 95  131 65 31 4 10 13 7 - - 1
C. Møting ved forbikjøring 35 69 41 21 1 5 - 1 - - -
D. Andre møteulykker  578 1 234  693  461 9 23 25 17 - - 6
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging  109  166 84 40 11 11 8 11 - - 1
F. Kryssende kjøreretning  161  242  131 59 3 15 10 24 - - -
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 17 17 - - - - - - 17 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 36 45 2 2 - - - 1 40 - -
I. Akende o.l. 5 5 - - - - - - - 5 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 1 330 1 744 1 062  501 17  105 26 8 - - 25
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 88  112 45 20 6 19 7 8 - - 7
L. Andre ulykker 66 81 40 12 1 6 1 19 - - 2
Personer drept
Alle dødsulykker utenfor tettbygd strøk 2009  132  156 77 44 6 13 2 4 6 - 4
Ulykkesgruppe
A. Påkjøring bakfra 2 2 - 1 - - - - - - 1
B. Andre ulykker med samme kjøreretning - - - - - - - - - - -
C. Møting ved forbikjøring 1 1 - - - 1 - - - - -
D. Andre møteulykker 57 77 42 28 1 3 1 1 - - 1
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 2 2 - - 2 - - - - - -
F. Kryssende kjøreretning 4 5 3 1 - - - 1 - - -
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 2 2 - - - - - - 2 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 4 4 - - - - - - 4 - -
I. Akende o.l. - - - - - - - - - - -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 57 60 32 14 3 7 1 1 - - 2
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 2 2 - - - 2 - - - - -
L. Andre ulykker 1 1 - - - - - 1 - - -
Personer drept eller skadd
Alle ulykker uoppgitt mht. bostedsstrøk 2009  874 1 245  688  301 13 54 52 62 55 - 20
Personer drept
Alle dødsulykker uoppgitt mht. bostedsstrøk 2009 2 2 1 - - - - - - - 1

Standardtegn i tabeller