Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

13 Vogntogulykker. Personer drept eller skadd, etter ulykkesgruppe. 2006-2009
Ulykkesgruppe Ulykker i alt Personer skadd Personer drept
2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
I alt  262  297  254  214  319  411  342  276 45 37 25 23
A. Påkjøring bakfra 37 48 43 24 59  100 73 45 1 1 1 -
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 34 46 34 27 43 55 44 38 1 6 - -
C. Møting ved forbikjøring 2 3 3 2 2 3 3 4 - 1 1 -
D. Andre møteulykker 91 89 73 70  116  132 99 91 36 27 18 14
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 11 10 13 9 13 13 20 11 - - - -
F. Kryssende kjøreretning 14 15 12 18 10 17 21 21 4 - - 3
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 2 3 3 3 1 1 3 3 1 2 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 4 3 2 2 4 3 2 2 - - - -
I. Akende o.l. - - - - - - - - - - - -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 60 64 61 45 63 67 67 43 2 - 4 6
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 3 4 1 5 4 5 - 6 - - 1 -
L. Andre ulykker 4 12 9 9 4 15 10 12 - - - -

Standardtegn i tabeller