Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

12 Vogntogulykker. Trafikkenheter innblandet og personer drept eller skadd. 2006-2009
Trafikkenheter innblandet Skadde Drepte
2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
I alt  534  616  518  435  319  411  342  276 45 37 25 23
Personbil  190  226  196  154  168  236  217  160 30 31 9 16
Drosje - - - 1 - - - 1 - - - -
Buss 3 5 3 3 3 5 4 10 - - - -
Varebil 23 26 20 10 15 22 13 11 6 1 4 -
Kombinert bil 4 4 4 4 3 4 2 3 - - 2 -
Lastebil 12 20 15 13 8 15 6 4 - 1 1 -
Vogntog  276  309  262  222  102  112 87 70 4 - 7 6
Lett motorsykkel 1 1 - - 1 - - - - 1 - -
Annen motorsykkel 5 5 5 4 4 5 3 5 2 - 2 -
Moped 4 2 3 4 4 2 3 4 - - - -
Annet motorkjøretøy - 3 - - - 1 - - - - - -
Sykkel 7 5 2 3 6 4 2 2 1 1 - 1
Fotgjengere 6 6 5 5 5 4 5 5 1 2 - -
Personer på spark, kjelke, ski - - - - - - - - - - - -
Annet kjøretøy 3 4 3 12 - 1 - 1 1 - - -

Standardtegn i tabeller