Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

11 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter trafikantgruppe og ulykkesgruppe. 2009
Ulykkesgruppe Ulykker i alt I alt Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på Fotgjengere Akende Andre
Lett motorsykkel Annen motorsykkel Moped Sykkel
Personer drept
Alle ulykker 2008  237  255  123 46 4 28 5 10 31 - 8
2009  186  212 95 48 8 19 2 9 25 1 5
Ulykkesgruppe
A. Påkjøring bakfra 4 4 - 1 1 1 - - - - 1
B. Andre ulykker med samme kjøreretning - - - - - - - - - - -
C. Møting ved forbikjøring 2 2 - - - 2 - - - - -
D. Andre møteulykker 64 85 46 29 2 5 1 1 - - 1
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 5 5 - - 2 - - 3 - - -
F. Kryssende kjøreretning 7 8 4 2 - - - 2 - - -
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 13 13 - - - - - - 13 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 12 12 - - - - - - 12 - -
I. Akende o.l. 1 1 - - - - - - - 1 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 73 77 44 16 3 9 1 1 - - 3
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 3 3 1 - - 2 - - - - -
L. Andre ulykker 2 2 - - - - - 2 - - -
Personer skadd
Alle ulykker 2008 7 726 10 868 5 371 2 793  146  488  494  662  820 9 85
2009 6 922 9 844 4 912 2 516  126  418  494  626  654 13 85
A. Påkjøring bakfra 1 100 1 901 1 174  582 18 37 56 28 - - 6
B. Andre ulykker med samme kjøreretning  308  426  197 93 8 34 52 40 - - 2
C. Møting ved forbikjøring 48 82 48 21 1 8 1 3 - - -
D. Andre møteulykker  984 1 843 1 023  626 14 42 61 71 - - 6
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging  370  506  199  103 24 33 67 79 - - 1
F. Kryssende kjøreretning  845 1 126  484  230 21 63 95  230 - - 3
G. Fotgjenger krysset kjørebanen  420  445 9 8 - 1 3 5  419 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen  234  271 20 7 - 3 3 3  235 - -
I. Akende o.l. 14 13 - - - - - - - 13 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 2 088 2 632 1 566  758 19  146 84 20 - - 39
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.  261  305 99 44 14 40 51 41 - - 16
L. Andre ulykker  250  294 93 44 7 11 21  106 - - 12

Standardtegn i tabeller