Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

8 Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og politidistrikt. 2009
Dødsulykker/ulykker i alt Skadde/drepte i alt Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på Fotgjengere Akende Andre
Lett motorsykkel Annen motorsykkel Moped Sykkel
Personer drept
Hele landet 2008  237  255  123 46 4 28 5 10 31 - 8
2009  186  212 95 48 8 19 2 9 25 1 5
Politidistrikt
Oslo 8 8 1 - - 1 - 1 5 - -
Østfold 6 6 4 - - - - 1 1 - -
Follo 8 9 3 3 1 - - - 2 - -
Asker og Bærum 5 5 3 - - 1 - - 1 - -
Romerike 12 13 5 3 1 3 - 1 - - -
Hedmark 15 18 10 2 - 4 - - 1 - 1
Gudbrandsdal 4 4 1 2 - - 1 - - - -
Vestoppland 2 2 2 - - - - - - - -
Nordre Buskerud 3 3 2 1 - - - - - - -
Søndre Buskerud 9 10 3 3 - 1 1 - 2 - -
Vestfold 8 8 2 2 1 1 - 1 1 - -
Telemark 5 8 4 2 - 1 - - 1 - -
Agder 16 18 8 4 1 1 - 1 1 1 1
Rogaland 8 9 5 2 - 1 - - 1 - -
Haugaland og Sunnhordaland 4 4 2 1 - - - 1 - - -
Hordaland 15 17 6 5 1 2 - - 3 - -
Sogn og Fjordane 7 7 4 1 - - - - - - 2
Sunnmøre 9 15 7 7 - - - - 1 - -
Nordmøre og Romsdal 4 5 3 2 - - - - - - -
Sør-Trøndelag 11 11 4 1 - 1 - 1 4 - -
Nord-Trøndelag 9 10 5 1 2 - - 2 - - -
Helgeland 1 1 - 1 - - - - - - -
Salten 3 3 2 - - 1 - - - - -
Midtre Hålogaland 7 8 4 1 - 1 - - 1 - 1
Troms 4 5 3 2 - - - - - - -
Vestfinnmark 2 4 1 2 1 - - - - - -
Østfinnmark 1 1 1 - - - - - - - -
Personer skadd
Hele landet 2008 7 726 10 868 5 371 2 793  146  488  494  662  820 9 85
2009 6 922 9 844 4 912 2 516  126  418  494  626  654 13 85
Politidistrikt
Oslo  886 1 125  502  208 10 54 39  116  188 5 3
Østfold  376  557  264  153 9 19 46 34 28 - 4
Follo  209  305  165 75 5 18 7 19 15 - 1
Asker og Bærum  195  279  151 66 - 14 18 16 14 - -
Romerike  295  437  242  117 7 22 12 14 21 - 2
Hedmark  334  512  278  165 4 18 10 19 16 - 2
Gudbrandsdal  102  160 74 59 - 11 2 9 4 - 1
Vestoppland  163  246  146 75 2 8 3 4 7 - 1
Nordre Buskerud  133  199  102 64 1 9 9 7 4 - 3
Søndre Buskerud  166  295  152  106 6 8 4 6 13 - -
Vestfold  345  483  252  110 4 11 32 39 33 - 2
Telemark  324  486  247  132 5 30 19 24 25 2 2
Agder  458  647  282  171 16 29 61 46 37 1 4
Rogaland  345  445  187 79 6 23 52 55 34 - 9
Haugaland og Sunnhordaland  219  318  151 83 6 12 28 19 17 - 2
Hordaland  642  915  460  216 14 38 36 70 74 1 6
Sogn og Fjordane  156  205  112 54 3 7 4 11 10 - 4
Sunnmøre  182  262  140 70 5 4 15 7 17 1 3
Nordmøre og Romsdal  179  254  139 62 3 10 13 14 13 - -
Sør-Trøndelag  465  660  311  158 8 29 47 48 49 - 10
Nord-Trøndelag  172  243  119 77 2 14 8 12 7 - 4
Helgeland 99  129 77 25 2 2 5 6 8 - 4
Salten  123  175 93 49 - 9 7 8 5 1 3
Midtre Hålogaland  128  173 96 47 1 6 5 8 6 - 4
Troms  126  193  101 54 4 7 5 12 6 1 3
Vestfinnmark 47 63 31 14 2 5 4 1 3 - 3
Østfinnmark 53 78 38 27 1 1 3 2 - 1 5

Standardtegn i tabeller