Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige ċrstall

7 Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe. Fylke. 2009
  Dødsulykker/ulykker i alt Skadde/drepte i alt Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på Fotgjengere Akende Andre
  Lett motorsykkel Annen motorsykkel Moped Sykkel
Fylke Personer drept
I alt  186  212 95 48 8 19 2 9 25 1 5
Østfold 11 12 5 3 1 - - 1 2 - -
Akershus 20 21 10 3 1 4 - 1 2 - -
Oslo 8 8 1 - - 1 - 1 5 - -
Hedmark 15 18 10 2 - 4 - - 1 - 1
Oppland 6 6 3 2 - - 1 - - - -
Buskerud 12 13 5 4 - 1 1 - 2 - -
Vestfold 8 8 2 2 1 1 - 1 1 - -
Telemark 5 8 4 2 - 1 - - 1 - -
Aust-Agder 5 5 3 - - - - 1 - - 1
Vest-Agder 11 13 5 4 1 1 - - 1 1 -
Rogaland 10 11 5 3 - 1 - 1 1 - -
Hordaland 17 19 8 5 1 2 - - 3 - -
Sogn og Fjordane 7 7 4 1 - - - - - - 2
Møre og Romsdal 13 20 10 9 - - - - 1 - -
Sør-Trøndelag 11 11 4 1 - 1 - 1 4 - -
Nord-Trøndelag 9 10 5 1 2 - - 2 - - -
Nordland 10 11 6 2 - 2 - - 1 - -
Troms 5 6 3 2 - - - - - - 1
Finnmark Finnmárku 3 5 2 2 1 - - - - - -
                       
                       
Fylke Personer skadd
I alt 6 922 9 844 4 912 2 516  126  418  494  626  654 13 85
Østfold  452  668  329  181 12 20 49 42 31 - 4
Akershus  623  910  493  230 9 53 34 41 47 - 3
Oslo  886 1 125  502  208 10 54 39  116  188 5 3
Hedmark  334  512  278  165 4 18 10 19 16 - 2
Oppland  274  421  228  139 2 19 5 13 13 - 2
Buskerud  279  459  231  160 7 17 13 13 15 - 3
Vestfold  356  503  267  115 4 11 32 39 33 - 2
Telemark  324  486  247  132 5 30 19 24 25 2 2
Aust-Agder  211  313  146 92 10 20 19 16 9 - 1
Vest-Agder  249  338  136 79 6 10 42 33 28 1 3
Rogaland  482  643  282  130 10 28 69 68 46 - 10
Hordaland  719 1 028  514  248 16 43 47 73 79 1 7
Sogn og Fjordane  156  205  111 54 3 8 4 11 10 - 4
Møre og Romsdal  364  519  282  132 8 14 28 21 30 1 3
Sør-Trøndelag  468  663  312  159 8 29 48 48 49 - 10
Nord-Trøndelag  167  237  116 75 2 14 7 12 7 - 4
Nordland  321  447  248  119 2 15 15 22 18 1 7
Troms  157  226  121 57 5 9 7 12 7 1 7
Finnmark Finnmárku  100  141 69 41 3 6 7 3 3 1 8

Standardtegn i tabeller