Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

5 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og alder. 2009
Drepte Skadde i alt Hardt skadd Lettere skadd Uoppgitt skadegrad
Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn
Alder
I alt  212 45  167 9 844 4 089 5 755  751  253  498 7 790 3 298 4 492 1 303  538  765
0-5 4 1 3  162 63 99 7 2 5  116 43 73 39 18 21
6-15 4 1 3  685  319  366 51 26 25  531  243  288  103 50 53
16-17 17 3 14  704  274  430 42 12 30  592  230  362 70 32 38
18-19 16 3 13  884  329  555 60 21 39  694  261  433  130 47 83
20-24 30 4 26 1 219  450  769 92 24 68  978  370  608  149 56 93
25-34 29 3 26 1 600  637  963  104 28 76 1 283  523  760  213 86  127
35-44 28 3 25 1 553  639  914  121 38 83 1 227  519  708  205 82  123
45-54 24 5 19 1 187  500  687  104 32 72  940  415  525  143 53 90
55-64 23 4 19  901  414  487 75 25 50  714  336  378  112 53 59
65-74 16 7 9  510  268  242 50 28 22  390  207  183 70 33 37
75-84 14 9 5  336  161  175 35 15 20  259  124  135 42 22 20
85- 7 2 5 75 32 43 9 2 7 55 25 30 11 5 6
Uoppgitt - - - 28 3 25 1 - 1 11 2 9 16 1 15

Standardtegn i tabeller