Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

2 Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og skadegrad. 2000-2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Drept eller skadd i alt 12 003 11 797 12 705 12 131 12 378 11 438 11 368 12 315 11 123 10 056
Drept i alt  341  275  310  280  257  224  242  233  255  212
Skadd i alt 11 662 11 522 12 395 11 851 12 121 11 214 11 126 12 082 10 868 9 844
Hardt skadd i alt1 1 265 1 043 1 151  994  980  977  940  879  867  751
Lettere skadd i alt 10 397 9 046 10 274 9 402 9 489 9 455 8 866 8 843 8 806 7 790
Uoppgitt skadegrad i alt2 - 1 433  970 1 455 1 652  782 1 320 2 360 1 195 1 303
Førere og passasjerer i personbil/varebil
I alt 8 608 8 571 9 179 8 762 8 925 8 102 7 959 8 975 7 985 7 268
Drept  205  177  205  180  172  137  152  149  160  133
Skadd i alt 8 403 8 394 8 974 8 582 8 753 7 965 7 807 8 826 7 825 7 135
Hardt skadd i alt1  776  617  705  619  593  606  530  520  505  445
Lettere skadd 7 627 6 571 7 406 6 706 6 683 6 656 6 244 6 291 6 288 5 619
Uoppgitt skadegrad - 1 206  863 1 257 1 477  703 1 033 2 015 1 032 1 071
Førere og passasjerer i buss
I alt  136  130  129  118  144 95  179  189  128  113
Drept 6 3 2 1 1 - - 4 - 1
Skadd i alt  130  127  127  117  143 95  179  185  128  112
Hardt skadd i alt1 6 6 15 4 7 6 6 15 5 4
Lettere skadd  124  109  110 99  117 86  134  140  107 79
Uoppgitt skadegrad - 12 2 14 19 3 39 30 16 29
Førere og passasjerer i lastebil
I alt  218  233  247  258  229  246  250  266  220  190
Drept 13 9 8 11 7 12 8 5 9 9
Skadd i alt  205  224  239  247  222  234  242  261  211  181
Hardt skadd i alt1 22 29 27 15 27 18 20 26 22 16
Lettere skadd  183  162  191  193  162  196  196  198  166  132
Uoppgitt skadegrad - 33 21 39 33 20 26 37 23 33
Førere og passasjerer på motorsykkel
I alt  743  721  758  690  673  654  682  682  666  571
Drept 40 28 37 30 33 31 34 33 32 27
Skadd i alt  703  693  721  660  640  623  648  649  634  544
Hardt skadd i alt1  154  138  138  100  102  121  124  112  109  108
Lettere skadd  549  523  558  525  499  490  479  477  488  400
Uoppgitt skadegrad - 32 25 35 39 12 45 60 37 36
Førere og passasjerer på moped
I alt  396  403  532  592  723  617  580  544  499  496
Drept 6 5 6 7 8 4 3 7 5 2
Skadd i alt  390  398  526  585  715  613  577  537  494  494
Hardt skadd i alt1 51 47 55 49 69 54 53 48 40 35
Lettere skadd  339  328  457  500  609  542  491  431  433  424
Uoppgitt skadegrad - 23 14 36 37 17 33 58 21 35
Førere og passasjerer på sykkel
I alt  808  703  808  745  726  743  739  741  672  635
Drept 13 6 12 14 10 7 8 7 10 9
Skadd i alt  795  697  796  731  716  736  731  734  662  626
Hardt skadd i alt1 80 57 66 77 54 53 68 60 62 62
Lettere skadd  715  590  713  620  644  675  596  607  568  517
Uoppgitt skadegrad - 50 17 34 18 8 67 67 32 47
Fotgjengere/akende
I alt 1 023  945  922  866  894  895  913  823  860  693
Drept 49 45 35 34 22 32 36 23 31 26
Skadd i alt  974  900  887  832  872  863  877  800  829  667
Hardt skadd i alt1  165  128  124  115  119  104  125 84  109 73
Lettere skadd  809  701  744  684  727  747  685  640  691  552
Uoppgitt skadegrad - 71 19 33 26 12 67 76 29 42
Andre
I alt 71 91  130  100 64 86 66 95 93 90
Drept 9 2 5 3 4 1 1 5 8 5
Skadd i alt 62 89  125 97 60 85 65 90 85 85
Hardt skadd i alt1 11 21 21 15 9 15 14 14 15 8
Lettere skadd 51 62 95 75 48 63 41 59 65 67
Uoppgitt skadegrad - 6 9 7 3 7 10 17 5 10
1  Meget alvorlig- og alvorlig skadde.
2  Uoppgitt skadegrad ble innført fra 2001.

Standardtegn i tabeller