Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

14 Personer drept i nordiske land per 100 000 av folkemengden. 1999-2008
Land og år Danmark Finland Norge Sverige
1999 10 8 7 7
2000 9 8 7 7
2001 8 8 6 7
2002 9 8 7 6
2003 8 7 6 6
2004 7 7 6 5
2005 6 7 5 5
2006 6 6 5 5
2007 7 7 5 5
2008 17 7 5 4
1  Foreløpig tall

Standardtegn i tabeller