Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

13 Vogntogulykker. Personer drept eller skadd, etter ulykkesgruppe. 2005-2008
Ulykkesgruppe Ulykker i alt Personer skadd Personer drept
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
I alt  258  262  297  254  360  319  411  342 34 45 37 25
A. Påkjøring bakfra 61 37 48 43  115 59  100 73 1 1 1 1
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 23 34 46 34 33 43 55 44 - 1 6 -
C. Møting ved forbikjøring 2 2 3 3 2 2 3 3 - - 1 1
D. Andre møteulykker 88 91 89 73  119  116  132 99 22 36 27 18
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 2 11 10 13 3 13 13 20 1 - - -
F. Kryssende kjøreretning 13 14 15 12 14 10 17 21 2 4 - -
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 1 2 3 3 1 1 1 3 - 1 2 -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen - 4 3 2 - 4 3 2 - - - -
I. Akende o.l. - - - - - - - - - - - -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 57 60 64 61 61 63 67 67 8 2 - 4
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 3 3 4 1 3 4 5 - - - - 1
L. Andre ulykker 8 4 12 9 9 4 15 10 - - - -

Standardtegn i tabeller