Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

12 Vogntogulykker. Trafikkenheter innblandet og personer drept eller skadd. 2005-2008
Trafikkenheter innblandet Skadde Drepte
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
I alt  536  534  616  518  360  319  411  342 34 45 37 25
Personbil  194  190  226  196  207  168  236  217 20 30 31 9
Drosje - - - - - - - - - - - -
Buss 5 3 5 3 8 3 5 4 - - - -
Varebil 20 23 26 20 13 15 22 13 2 6 1 4
Kombinert bil 6 4 4 4 7 3 4 2 - - - 2
Lastebil 17 12 20 15 15 8 15 6 1 - 1 1
Vogntog  278  276  309  262 96  102  112 87 9 4 - 7
Lett motorsykkel 2 1 1 - 1 1 - - 1 - 1 -
Annen motorsykkel 4 5 5 5 3 4 5 3 1 2 - 2
Moped 1 4 2 3 1 4 2 3 - - - -
Annet motorkjøretøy - - 3 - - - 1 - - - - -
Sykkel 5 7 5 2 5 6 4 2 - 1 1 -
Fotgjengere 1 6 6 5 1 5 4 5 - 1 2 -
Personer på spark, kjelke, ski - - - - - - - - - - - -
Annet kjøretøy 3 3 4 3 3 - 1 - - 1 - -

Standardtegn i tabeller