Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

11 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter trafikantgruppe og ulykkesgruppe. 2008
Ulykkesgruppe Ulykker i alt I alt Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på Fotgjengere Akende Andre
Lett motorsykkel Annen motorsykkel Moped Sykkel
Personer drept
Alle ulykker 2007  209  233  110 48 5 28 7 7 23 - 5
2008  237  255  123 46 4 28 5 10 31 - 8
Ulykkesgruppe
A. Påkjøring bakfra 4 4 - 2 - 1 - 1 - - -
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 2 2 1 - - 1 - - - - -
C. Møting ved forbikjøring 4 4 2 - - 2 - - - - -
D. Andre møteulykker 75 84 54 22 - 6 - 1 - - 1
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 4 4 1 - - 2 - 1 - - -
F. Kryssende kjøreretning 13 16 7 3 - 4 - 2 - - -
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 17 17 - - - - - - 17 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 14 14 - - - - - - 14 - -
I. Akende o.l. - - - - - - - - - - -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 89 95 57 17 4 10 4 - - - 3
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 7 7 - - - 2 1 3 - - 1
L. Andre ulykker 8 8 1 2 - - - 2 - - 3
Personer skadd
Alle ulykker 2007 8 182 12 082 5 961 3 308  185  464  537  734  791 9 93
2008 7 726 10 868 5 371 2 793  146  488  494  662  820 9 85
A. Påkjøring bakfra 1 294 2 131 1 318  640 18 52 63 34 - - 6
B. Andre ulykker med samme kjøreretning  297  393  175 82 3 47 40 46 - - -
C. Møting ved forbikjøring 51 99 49 35 2 8 1 4 - - -
D. Andre møteulykker 1 093 1 963 1 145  632 13 39 54 74 - - 6
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging  486  650  272  125 22 55 68  103 - - 5
F. Kryssende kjøreretning  906 1 217  527  249 30 61  111  227 - - 12
G. Fotgjenger krysset kjørebanen  520  554 21 5 2 1 3 2  520 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen  296  325 11 3 1 1 2 7  300 - -
I. Akende o.l. 9 9 - - - - - - - 9 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 2 234 2 895 1 643  915 36  165 89 10 - - 37
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.  277  322  105 57 13 45 44 50 - - 8
L. Andre ulykker  263  310  105 50 6 14 19  105 - - 11

Standardtegn i tabeller