Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

8 Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og politidistrikt. 2008
Dødsulykker/ulykker i alt Skadde/drepte i alt Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på Fotgjengere Akende Andre
Lett motorsykkel Annen motorsykkel Moped Sykkel
Personer drept
Hele landet 2007  209  233  110 48 5 28 7 7 23 - 5
2008  237  255  123 46 4 28 5 10 31 - 8
Politidistrikt
Oslo 7 9 2 2 - - - 1 4 - -
Østfold 9 9 5 1 - 1 - - 1 - 1
Follo 9 9 4 2 - 3 - - - - -
Asker og Bærum 2 2 - - - 1 - - 1 - -
Romerike 6 7 3 2 - 2 - - - - -
Hedmark 20 23 11 4 - 4 1 1 2 - -
Gudbrandsdal 3 4 2 1 - 1 - - - - -
Vestoppland 7 7 4 3 - - - - - - -
Nordre Buskerud 5 5 1 - - 1 - - 2 - 1
Søndre Buskerud 12 12 7 1 1 2 - 1 - - -
Vestfold 13 13 5 - - 2 - 2 4 - -
Telemark 10 11 5 3 - 1 - 1 1 - -
Agder 19 20 10 4 1 - - - 2 - 3
Rogaland 13 13 3 1 1 1 2 1 3 - 1
Haugaland og Sunnhordaland 8 9 5 2 - - - - 2 - -
Hordaland 17 19 9 3 1 3 - - 3 - -
Sogn og Fjordane 8 10 5 4 - - - - - - 1
Sunnmøre 9 10 6 2 - - 1 - - - 1
Nordmøre og Romsdal 13 14 9 1 - 1 - 1 2 - -
Sør-Trøndelag 7 7 4 1 - 1 - - 1 - -
Nord-Trøndelag 6 7 3 2 - - - 1 1 - -
Helgeland 8 8 7 1 - - - - - - -
Salten 8 9 1 4 - 3 - - 1 - -
Midtre Hålogaland 4 4 3 1 - - - - - - -
Troms 7 7 4 - - - 1 1 1 - -
Vestfinnmark 6 6 4 1 - 1 - - - - -
Østfinnmark 1 1 1 - - - - - - - -
Personer skadd
Hele landet 2007 8 182 12 082 5 963 3 309  185  464  537  734  791 9 90
2008 7 726 10 868 5 371 2 793  146  488  494  662  820 9 85
Politidistrikt
Oslo  928 1 217  555  233 5 62 33  137  186 1 5
Østfold  423  582  297  137 7 21 49 30 41 - -
Follo  226  325  186 89 10 10 10 9 11 - -
Asker og Bærum  242  342  169 72 5 9 21 31 33 - 2
Romerike  356  508  286  127 7 21 12 21 30 1 3
Hedmark  371  528  264  177 4 21 10 20 26 2 4
Gudbrandsdal  104  146 75 51 - 7 7 2 4 - -
Vestoppland  177  279  160 81 2 9 6 6 13 - 2
Nordre Buskerud  149  208  106 60 4 5 10 7 12 - 4
Søndre Buskerud  189  282  151 75 - 10 5 12 23 1 5
Vestfold  368  498  235  120 10 13 28 45 44 1 2
Telemark  419  612  299  174 4 35 33 29 36 - 2
Agder  481  695  325  179 14 40 48 38 42 - 9
Rogaland  406  551  250  115 7 25 45 59 46 - 4
Haugaland og Sunnhordaland  220  297  149 67 4 12 26 20 18 - 1
Hordaland  678  938  452  224 18 36 60 56 85 - 7
Sogn og Fjordane  163  238  121 71 4 16 4 5 15 - 2
Sunnmøre  183  283  143 78 10 11 13 9 14 - 5
Nordmøre og Romsdal  207  303  154 96 6 8 6 8 24 - 1
Sør-Trøndelag  575  809  383  199 11 53 39 65 54 1 4
Nord-Trøndelag  165  242  124 78 3 9 3 6 12 1 6
Helgeland  126  188 96 61 4 9 4 11 2 1 -
Salten  121  170 85 40 2 13 9 7 11 - 3
Midtre Hålogaland  151  217 99 74 1 10 3 10 17 - 3
Troms  187  260  128 72 1 20 5 12 16 - 6
Vestfinnmark 65 90 43 25 2 3 5 6 4 - 2
Østfinnmark 46 60 36 18 1 - - 1 1 - 3

Standardtegn i tabeller