Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige ċrstall

7 Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og fylke. 2008
  Dødsulykker/ulykker i alt Skadde/drepte i alt Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på Fotgjengere Akende Andre
  Lett motorsykkel Annen motorsykkel Moped Sykkel
Fylke Personer drept
I alt  237  255  123 46 4 28 5 10 31 - 8
Østfold 12 12 6 1 - 3 - - 1 - 1
Akershus 14 15 6 4 - 4 - - 1 - -
Oslo 7 9 2 2 - - - 1 4 - -
Hedmark 20 23 11 4 - 4 1 1 2 - -
Oppland 10 11 6 4 - 1 - - - - -
Buskerud 15 15 7 - 1 3 - 1 2 - 1
Vestfold 15 15 6 1 - 2 - 2 4 - -
Telemark 10 11 5 3 - 1 - 1 1 - -
Aust-Agder 7 7 4 - - - - - 2 - 1
Vest-Agder 12 13 6 4 1 - - - - - 2
Rogaland 18 19 7 2 1 1 2 1 4 - 1
Hordaland 20 22 10 4 1 3 - - 4 - -
Sogn og Fjordane 8 10 5 4 - - - - - - 1
Møre og Romsdal 22 24 15 3 - 1 1 1 2 - 1
Sør-Trøndelag 7 7 4 1 - 1 - - 1 - -
Nord-Trøndelag 6 7 3 2 - - - 1 1 - -
Nordland 20 21 11 6 - 3 - - 1 - -
Troms 7 7 4 - - - 1 1 1 - -
Finnmark Finnmárku 7 7 5 1 - 1 - - - - -
                       
                       
Fylke Personer skadd
I alt 7 726 10 868 5 371 2 793  146  488  494  662  820 9 85
Østfold  491  673  350  157 12 25 50 33 46 - -
Akershus  756 1 084  588  268 17 36 42 58 69 1 5
Oslo  928 1 217  555  233 5 62 33  137  186 1 5
Hedmark  371  528  264  177 4 21 10 20 26 2 4
Oppland  288  437  243  133 2 17 15 8 17 - 2
Buskerud  311  443  236  118 4 11 13 17 34 1 9
Vestfold  388  533  248  136 10 16 28 47 45 1 2
Telemark  419  612  299  174 4 35 33 29 36 - 2
Aust-Agder  215  329  173 91 5 14 12 16 14 - 4
Vest-Agder  272  376  155 94 9 26 36 23 28 - 5
Rogaland  560  745  351  147 10 32 64 74 62 - 5
Hordaland  733 1 025  495  251 19 41 65 60 87 - 7
Sogn og Fjordane  159  234  116 71 4 15 6 5 15 - 2
Møre og Romsdal  399  596  304  176 16 20 19 17 38 - 6
Sør-Trøndelag  576  810  384  199 11 53 39 65 54 1 4
Nord-Trøndelag  159  234  117 77 3 9 3 6 12 1 6
Nordland  357  514  256  153 6 27 15 26 24 1 6
Troms  233  328  158 95 2 25 6 14 22 - 6
Finnmark Finnmárku  111  150 79 43 3 3 5 7 5 - 5

Standardtegn i tabeller