Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

5 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og alder. 2008
Drepte Skadde i alt Hardt skadd Lettere skadd Uoppgitt skadegrad
Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn
Alder
I alt  255 60  195 10 868 4 567 6 301  867  282  585 8 806 3 802 5 004 1 195  483  712
0-5 4 1 3  188 90 98 7 2 5  123 58 65 58 30 28
6-15 10 3 7  671  296  375 41 18 23  551  242  309 79 36 43
16-17 6 2 4  766  302  464 63 21 42  638  256  382 65 25 40
18-19 22 4 18 1 003  404  599 73 24 49  821  336  485  109 44 65
20-24 39 8 31 1 381  528  853  112 35 77 1 106  429  677  163 64 99
25-34 32 8 24 1 824  742 1 082  136 28  108 1 468  630  838  220 84  136
35-44 38 6 32 1 691  687 1 004  121 27 94 1 405  600  805  165 60  105
45-54 32 5 27 1 383  603  780  126 42 84 1 132  509  623  125 52 73
55-64 24 8 16  974  440  534 80 29 51  799  376  423 95 35 60
65-74 18 6 12  516  264  252 54 25 29  393  203  190 69 36 33
75-84 18 4 14  369  168  201 41 25 16  293  128  165 35 15 20
85- 12 5 7 95 42 53 12 6 6 76 34 42 7 2 5
Uoppgitt - - - 7 1 6 1 - 1 1 1 - 5 - 5

Standardtegn i tabeller