Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

2 Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og skadegrad. 1999-2008
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Drept eller skadd i alt 11 764 12 003 11 797 12 705 12 131 12 378 11 438 11 368 12 315 11 123
Drept i alt  304  341  275  310  280  257  224  242  233  255
Skadd i alt 11 460 11 662 11 522 12 395 11 851 12 121 11 214 11 126 12 082 10 868
Hardt skadd i alt1 1 148 1 265 1 043 1 151  994  980  977  940  879  867
Lettere skadd i alt 10 312 10 397 9 046 10 274 9 402 9 489 9 455 8 866 8 843 8 806
Uoppgitt skadegrad i alt2 - - 1 433  970 1 455 1 652  782 1 320 2 360 1 195
Førere og passasjerer i personbil/varebil
I alt 8 257 8 608 8 571 9 179 8 762 8 925 8 102 7 959 8 975 7 985
Drept  201  205  177  205  180  172  137  152  149  160
Skadd i alt 8 056 8 403 8 394 8 974 8 582 8 753 7 965 7 807 8 826 7 825
Hardt skadd i alt1  695  776  617  705  619  593  606  530  520  505
Lettere skadd 7 361 7 627 6 571 7 406 6 706 6 683 6 656 6 244 6 291 6 288
Uoppgitt skadegrad - - 1 206  863 1 257 1 477  703 1 033 2 015 1 032
Førere og passasjerer i buss
I alt  247  136  130  129  118  144 95  179  189  128
Drept 6 6 3 2 1 1 - - 4 -
Skadd i alt  241  130  127  127  117  143 95  179  185  128
Hardt skadd i alt1 12 6 6 15 4 7 6 6 15 5
Lettere skadd  229  124  109  110 99  117 86  134  140  107
Uoppgitt skadegrad - - 12 2 14 19 3 39 30 16
Førere og passasjerer i lastebil
I alt  230  218  233  247  258  229  246  250  266  220
Drept 7 13 9 8 11 7 12 8 5 9
Skadd i alt  223  205  224  239  247  222  234  242  261  211
Hardt skadd i alt1 17 22 29 27 15 27 18 20 26 22
Lettere skadd  206  183  162  191  193  162  196  196  198  166
Uoppgitt skadegrad - - 33 21 39 33 20 26 37 23
Førere og passasjerer på motorsykkel
I alt  783  743  721  758  690  673  654  682  682  666
Drept 33 40 28 37 30 33 31 34 33 32
Skadd i alt  750  703  693  721  660  640  623  648  649  634
Hardt skadd i alt1  153  154  138  138  100  102  121  124  112  109
Lettere skadd  597  549  523  558  525  499  490  479  477  488
Uoppgitt skadegrad - - 32 25 35 39 12 45 60 37
Førere og passasjerer på moped
I alt  404  396  403  532  592  723  617  580  544  499
Drept 5 6 5 6 7 8 4 3 7 5
Skadd i alt  399  390  398  526  585  715  613  577  537  494
Hardt skadd i alt1 45 51 47 55 49 69 54 53 48 40
Lettere skadd  354  339  328  457  500  609  542  491  431  433
Uoppgitt skadegrad - - 23 14 36 37 17 33 58 21
Førere og passasjerer på sykkel
I alt  821  808  703  808  745  726  743  739  741  672
Drept 15 13 6 12 14 10 7 8 7 10
Skadd i alt  806  795  697  796  731  716  736  731  734  662
Hardt skadd i alt1 91 80 57 66 77 54 53 68 60 62
Lettere skadd  715  715  590  713  620  644  675  596  607  568
Uoppgitt skadegrad - - 50 17 34 18 8 67 67 32
Fotgjengere/akende
I alt  954 1 023  945  922  866  894  895  913  823  860
Drept 34 49 45 35 34 22 32 36 23 31
Skadd i alt  920  974  900  887  832  872  863  877  800  829
Hardt skadd i alt1  123  165  128  124  115  119  104  125 84  109
Lettere skadd  797  809  701  744  684  727  747  685  640  691
Uoppgitt skadegrad - - 71 19 33 26 12 67 76 29
Andre
I alt 68 71 91  130  100 64 86 66 95 93
Drept 3 9 2 5 3 4 1 1 5 8
Skadd i alt 65 62 89  125 97 60 85 65 90 85
Hardt skadd i alt1 12 11 21 21 15 9 15 14 14 15
Lettere skadd 53 51 62 95 75 48 63 41 59 65
Uoppgitt skadegrad - - 6 9 7 3 7 10 17 5
1  Meget alvorlig- og alvorlig skadde.
2  Uoppgitt skadegrad ble innført fra 2001.

Standardtegn i tabeller