Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

11 Personer drept i de nordiske land per 100 000 av folkemengden. 1998-2007
Land og år Danmark Finland Norge Sverige
1998 9 8 8 6
1999 10 8 7 7
2000 9 8 7 7
2001 8 8 6 7
2002 9 8 7 6
2003 8 7 6 6
2004 7 7 6 5
2005 6 7 5 5
2006 6 6 5 5
20071 8 7 5 5
1  Tallene fra Sverige, Finland og Danmark er foreløpige.

Standardtegn i tabeller