Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige Śrstall

10 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter trafikantgruppe og ulykkesgruppe. 2007
Ulykkesgruppe Ulykker i alt I alt Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på Fotgjengere Akende Andre
Lett motorsykkel Annen motorsykkel Moped Sykkel
Personer drept
Alle ulykker 2006  226  242  124 36 2 32 3 8 35 1 1
2007  209  233  110 48 5 28 7 7 23 - 5
Ulykkesgruppe
A. Påkjøring bakfra 2 2 2 - - - - - - - -
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 8 10 4 4 1 - - 1 - - -
C. Møting ved forbikjøring 6 6 2 1 - 1 1 - - - 1
D. Andre møteulykker 81 97 56 25 1 12 2 1 - - -
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 6 6 1 - 2 3 - - - - -
F. Kryssende kjøreretning 5 5 1 - - 1 1 2 - - -
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 16 16 - - - - - - 16 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 7 7 - - - - - - 7 - -
I. Akende o.l. - - - - - - - - - - -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 67 72 38 16 1 10 2 1 - - 4
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 3 3 2 1 - - - - - - -
L. Andre ulykker 8 9 4 1 - 1 1 2 - - -
Personer skadd
Alle ulykker 2006 7 925    11 126    5 445    2 783  171  477  577  731  867 10 65
2007 8 182 12 082 5 961 3 308  185  464  537  734  791 9 93
A. Påkjøring bakfra 1 394 2 573 1 571  825 22 53 68 29 - - 5
B. Andre ulykker med samme kjøreretning  329  451  224 91 11 39 43 42 - - 1
C. Møting ved forbikjøring 59 94 49 27 3 10 4 1 - - -
D. Andre møteulykker 1 147 2 172 1 202  751 18 33 58  103 - - 7
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging  493  667  288  123 27 44 76  105 - - 4
F. Kryssende kjøreretning  997 1 378  607  275 41 67  101  273 1 - 13
G. Fotgjenger krysset kjørebanen  526  572 27 2 4 2 4 4  529 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen  253  273 6 4 - - 3 4  256 - -
I. Akende o.l. 9 9 - - - - - - - 9 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 2 366 3 190 1 742 1 086 41  164 97 22 - - 38
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.  340  382  139 58 16 40 61 59 - - 9
L. Andre ulykker  269  321  106 66 2 12 22 92 5 - 16

Standardtegn i tabeller