Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall

7 Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og politidistrikt. 2007
  Dødsulykker/
ulykker i alt
Skadde/
drepte i alt
Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på Fotgjengere Akende Andre
  Lett motorsykkel Annen motorsykkel Moped Sykkel
  Personer drept
Hele landet 2006  226  242  124 36 2 32 3 8 35 1 1
2007  209  233  110 48 5 28 7 7 23 - 5
                       
Politidistrikt                      
Oslo 10 10 4 - 2 1 1 - 2 - -
Østfold 12 13 8 1 - 1 - 1 2 - -
Follo 5 5 2 1 - - - - 2 - -
Asker og Bærum 1 1 - - - - 1 - - - -
Romerike 9 9 3 1 1 2 1 - - - 1
Hedmark 24 27 13 8 - 2 - 1 3 - -
Gudbrandsdal 8 13 6 6 - - - 1 - - -
Vestoppland 11 14 8 6 - - - - - - -
Nordre Buskerud 8 8 5 2 - - 1 - - - -
Søndre Buskerud 7 7 3 2 - 2 - - - - -
Vestfold 4 5 3 2 - - - - - - -
Telemark 6 7 3 1 1 2 - - - - -
Agder 18 23 11 5 - 3 - 2 1 - 1
Rogaland 9 9 2 - - 4 1 1 1 - -
Haugaland og Sunnhordaland 8 10 6 2 - 1 - - 1 - -
Hordaland 15 15 5 1 1 4 1 - 3 - -
Sogn og Fjordane 9 9 7 2 - - - - - - -
Sunnmøre 2 2 2 - - - - - - - -
Nordmøre og Romsdal 2 3 - - - 2 - - 1 - -
Sør-Trøndelag 11 11 2 1 - 1 - 1 6 - -
Nord-Trøndelag 10 12 6 5 - - - - - - 1
Helgeland 3 3 3 - - - - - - - -
Salten 3 3 3 - - - - - - - -
Midtre Hålogaland 5 5 1 1 - 2 1 - - - -
Troms 6 6 3 - - - - - 1 - 2
Vestfinnmark 3 3 1 1 - 1 - - - - -
Østfinnmark - - - - - - - - - - -
                       
  Personer skadd
Hele landet 2006 7 925 11 126 5 445 2 783  171  477  577  731  867 10 65
2007 8 182 12 082 5 963 3 309  185  464  537  734  791 9 90
                       
Politidistrikt                      
Oslo 1 002 1 394  645  287 10 52 41  152  200 1 6
Østfold  489  721  359  168 17 36 57 34 44 2 4
Follo  249  366  192  111 7 15 14 17 8 - 2
Asker og Bærum  247  390  204  105 8 10 18 26 18 - 1
Romerike  405  584  314  137 11 27 17 30 43 1 4
Hedmark  349  547  285  188 7 22 10 16 14 - 5
Gudbrandsdal  131  187 95 57 2 12 4 7 7 - 3
Vestoppland  191  333  158  135 3 8 8 11 8 - 2
Nordre Buskerud  174  268  142 91 3 11 5 4 11 - 1
Søndre Buskerud  209  306  147 95 10 17 7 12 15 1 2
Vestfold  410  585  276  143 19 22 37 40 40 - 8
Telemark  447  615  313  154 9 25 39 39 31 - 5
Agder  475  670  332  160 13 30 41 41 45 1 7
Rogaland  435  612  287  137 14 26 47 54 43 - 4
Haugaland og Sunnhordaland  243  371  162  108 4 9 36 31 18 - 3
Hordaland  760 1 163  587  314 15 54 52 59 77 - 5
Sogn og Fjordane  185  259  135 84 2 5 10 9 9 - 5
Sunnmøre  247  411  202  151 9 6 7 8 25 1 2
Nordmøre og Romsdal  211  347  168  122 3 10 12 14 14 - 4
Sør-Trøndelag  489  701  349  166 3 29 42 54 53 1 4
Nord-Trøndelag  196  309  141  114 5 3 10 15 17 - 4
Helgeland  127  195  103 62 3 10 - 12 5 - -
Salten  114  167 79 45 5 4 9 12 11 - 2
Midtre Hålogaland  132  185 94 47 - 7 7 16 11 - 3
Troms  164  234  125 66 2 6 3 14 15 1 2
Vestfinnmark 60 95 38 36 1 5 3 2 8 - 2
Østfinnmark 41 67 31 26 - 3 1 5 1 - -

Standardtegn i tabeller