Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, endelige ċrstall

6 Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og fylke. 2007
  Dødsulykker/
ulykker i alt
Skadde/
drepte i alt
Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på Fotgjengere Akende Andre
  Lett motorsykkel Annen motorsykkel Moped Sykkel
  Personer drept
Hele landet  209  233  110 48 5 28 7 7 23 - 5
Østfold 14 15 9 2 - 1 - 1 2 - -
Akershus 13 13 4 1 1 2 2 - 2 - 1
Oslo 10 10 4 - 2 1 1 - 2 - -
Hedmark 24 27 13 8 - 2 - 1 3 - -
Oppland 20 28 15 12 - - - 1 - - -
Buskerud 14 14 7 4 - 2 1 - - - -
Vestfold 4 5 3 2 - - - - - - -
Telemark 6 7 3 1 1 2 - - - - -
Aust-Agder 8 10 6 1 - - - 1 1 - 1
Vest-Agder 10 13 5 4 - 3 - 1 - - -
Rogaland 16 18 8 2 - 4 1 1 2 - -
Hordaland 16 16 5 1 1 5 1 - 3 - -
Sogn og Fjordane 9 9 7 2 - - - - - - -
Møre og Romsdal 4 5 2 - - 2 - - 1 - -
Sør-Trøndelag 11 11 2 1 - 1 - 1 6 - -
Nord-Trøndelag 10 12 6 5 - - - - - - 1
Nordland 11 11 7 1 - 2 1 - - - -
Troms Romsa 6 6 3 - - - - - 1 - 2
Finnmark Finnmárku 3 3 1 1 - 1 - - - - -
                       
  Personer skadd
Hele landet 8 182 12 082 5 963 3 309  185  464  537  734  791 9 90
Østfold  563  828  421  199 18 37 61 37 47 2 6
Akershus  827 1 233  648  322 25 51 45 70 66 1 5
Oslo 1 002 1 394  645  287 10 52 41  152  200 1 6
Hedmark  349  547  285  188 7 22 10 16 14 - 5
Oppland  333  539  261  200 6 20 13 18 16 - 5
Buskerud  352  530  267  173 11 28 11 15 21 1 3
Vestfold  430  610  290  148 20 22 37 41 44 - 8
Telemark  447  615  313  154 9 25 39 39 31 - 5
Aust-Agder  216  326  172 91 2 8 19 17 16 - 1
Vest-Agder  265  350  163 70 11 24 22 24 29 1 6
Rogaland  618  892  412  215 17 31 73 79 59 - 6
Hordaland  808 1 237  615  338 16 56 62 65 79 - 6
Sogn og Fjordane  184  258  136 83 2 5 9 9 9 - 5
Møre og Romsdal  465  770  375  279 12 16 20 22 39 1 6
Sør-Trøndelag  491  704  349  169 3 29 42 54 53 1 4
Nord-Trøndelag  190  300  140  110 5 1 10 15 16 - 3
Nordland  336  495  252  134 8 20 14 36 26 - 5
Troms Romsa  205  292  150 87 2 9 5 18 17 1 3
Finnmark Finnmárku  101  162 69 62 1 8 4 7 9 - 2

Standardtegn i tabeller