Statistisk sentralbyrå


Veitrafikkulykker

8   Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter trafikantgruppe, bostedsstrøk og ulykkesgruppe. 2002
Ulykkesgruppe Ulykker i alt I alt Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på Fotgjengere Akende Andre
Lett motorsykkel Annen motorsykkel Moped Sykkel
    Personer drept eller skadd
Alle ulykker 2001 8 244      11 797 5 794 3 144  110  611  403  703  920 25 87
2002 8 724 12 705 6 184 3 397  125  633  532  808  895 27  104
                       
A. Påkjøring bakfra 1 417 2 341 1 467  726 15 42 54 30 - - 7
B. Andre ulykker med samme kjøreretning  359  508  231  124 8 59 43 39 - - 4
C. Møting ved forbikjøring 88  181 98 57 2 16 6 2 - - -
D. Andre møteulykker 1 265 2 366 1 333  757 16 70 74  107 - - 9
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging  595  829  365  176 18 66 80  121 - - 3
F. Kryssende kjøreretning 1 133 1 510  658  308 14 69  115  334 - - 12
G. Fotgjenger krysset kjørebanen  557  601 18 2 - 4 4 3  570 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen  309  340 11 3 - - 4 1  319 - 2
I. Akende o.l. 24 29 1 - - - - 1 - 27 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 2 392 3 279 1 759 1 101 34  237 92 22 - - 34
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.  302  368  139 69 9 53 38 47 2 - 11
L. Andre ulykker  283  353  104 74 9 17 22  101 4 - 22
                       
    Personer drept
Alle ulykker 2001 247 275 130 59 3 25 5 6 43 2 2
2002 272 310 143 72 7 30 6 12 33 2 5
                       
A 6 6 3 1 - 1 1 - - - -
B 5 5 - 2 - - 1 2 - - -
C 14 17 7 5 - 2 1 2 - - -
D 92 107 69 26 3 7 2 - - - -
E 7 8 3 1 - 3 - 1 - - -
F 14 16 4 2 1 5 - 3 - - 1
G 18 18 - - - - - - 18 - -
H 13 13 - - - - - - 13 - -
I 2 2 - - - - - - - 2 -
J 86 103 54 33 2 9 1 2 - - 2
K 9 9 3 - 1 3 - 1 - - 1
L 6 6 - 2 - - - 1 2 - 1

Standardtegn i tabeller