Statistisk sentralbyrå


Veitrafikkulykker

7   Personer drept eller skadd, etter alder, politidistrikt og fylke. 2002
  Personer drept eller skadd Personer drept
  I alt -6 7-14 15-24 25-64 -65 Uoppggitt alder I alt -6 7-14 15-24 25-64 -65
Hele landet 2001 11 797  322  642 3 467 6 279 1 044 43  275 4 3 69  132 67
2002 12 705  319  775 3 651 6 801 1 103 56  310 5 10 82  165 48
                           
Politidistrikt                          
Oslo 1 583 37 69  355 1 025 91 6 11 - - 1 6 4
Østfold  736 21 43  211  401 55 5 18 2 1 5 9 1
Follo  420 10 25  112  224 46 3 17 - - 5 11 1
Asker og Bærum  353 4 18 80  220 29 2 3 - - - 3 -
Romerike  648 17 32  191  365 41 2 13 - - 6 7 -
Hedmark  656 13 51  184  340 67 1 30 - 2 11 12 5
Gudbrandsdal  228 4 10 32  134 44 4 13 - 2 - 8 3
Vestoppland  346 9 24 91  186 34 2 8 - 1 2 2 3
Nordre Buskerud  312 4 19 82  168 38 1 13 - 1 2 6 4
Søndre Buskerud  391 7 18 96  220 46 4 8 - - 2 6 -
Vestfold  595 15 53  185  297 40 5 14 - 1 5 6 2
Telemark  558 12 36  167  287 51 5 10 - - 3 6 1
Agder  785 24 62  236  371 88 4 28 - 1 9 16 2
Rogaland  625 14 46  222  301 39 3 15 - - 4 8 3
Haugaland og Sunnhordaland  318 5 26  116  143 26 2 5 - - 3 2 -
Hordaland 1 059 42 61  319  553 83 1 17 1 - 6 6 4
Sogn og Fjordane  234 6 17 71  119 21 - 2 - - - 1 1
Sunnmøre  342 5 24  132  145 35 1 9 - - 2 4 3
Nordmøre og Romsdal  316 14 24  118  140 20 - 7 - - 1 5 1
Sør-Trøndelag  779 16 46  211  426 79 1 17 - 1 4 12 -
Nord-Trøndelag  350 17 17  102  178 35 1 17 1 - 4 8 4
Helgeland  220 8 19 53  117 22 1 4 - - - 3 1
Salten  189 4 10 55  106 13 1 7 1 - 1 4 1
Midtre Hålogaland  266 5 8 85  138 30 - 16 - - 5 8 3
Troms  265 4 11 97  130 22 1 5 - - 1 3 1
Vestfinnmark 71 1 2 28 35 5 - 3 - - - 3 -
Østfinnmark 60 1 4 20 32 3 - - - - - - -
                           
Fylke                          
Østfold  874 21 50  257  469 69 8 26 2 1 10 12 1
Akershus 1 283 31 68  337  741  102 4 25 - - 6 18 1
Oslo 1 583 37 69  355 1 025 91 6 11 - - 1 6 4
Hedmark  656 13 51  184  340 67 1 30 - 2 11 12 5
Oppland  594 13 34  132  331 78 6 21 - 3 2 10 6
Buskerud  657 11 37  161  365 79 4 20 - 1 4 11 4
Vestfold  621 15 53  193  309 45 6 15 - 1 5 7 2
Telemark  558 12 36  167  287 51 5 10 - - 3 6 1
Aust-Agder  342 9 26 95  172 38 2 10 - - 2 7 1
Vest-Agder  453 15 37  142  207 50 2 18 - 1 7 9 1
Rogaland  847 19 69  296  396 62 5 18 - - 6 9 3
Hordaland 1 138 41 62  359  589 86 1 19 1 - 7 7 4
Sogn og Fjordane  238 6 18 70  123 21 - 2 - - - 1 1
Møre og Romsdal  661 20 48  252  285 55 1 16 - - 3 9 4
Sør-Trøndelag  781 16 46  211  426 81 1 17 - 1 4 12 -
Nord-Trøndelag  347 17 17  101  178 33 1 17 1 - 4 8 4
Nordland  619 15 36  172  333 61 2 24 1 - 4 14 5
Troms  322 6 12  119  158 26 1 8 - - 3 4 1
Finnmark Finnmárku  131 2 6 48 67 8 - 3 - - - 3 -

Standardtegn i tabeller