Statistisk sentralbyrå


Veitrafikkulykker

6   Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe, politidistrikt og fylke. 2002
  Ulykker i alt Dødsulykker i alt Drepte eller skadde i alt Bilførere Bilpassasjerer Førere og passasjerer på Fotgjengere Akende Andre
  Lett motorsykkel Annen motorsykkel Moped Sykkel
Hele landet 2001 8 244  247 11 797 5 794 3 144  110  611  403  703  920 25 87
2002 8 724  272 12 705 6 184 3 397  125  633  532  808  895 27  104
                         
Politidistrikt                        
Oslo 1 156 11 1 583  726  349 6 61 40  166  222 3 10
Østfold  467 12  736  338  204 13 46 49 42 36 1 7
Follo  268 14  420  220  113 8 26 15 15 19 - 4
Asker og Bærum  271 3  353  193 70 - 15 16 30 26 2 1
Romerike  454 12  648  359  153 5 36 28 29 37 - 1
Hedmark  420 24  656  327  222 2 24 17 36 19 2 7
Gudbrandsdal  126 13  228  103 94 - 10 6 6 5 1 3
Vestoppland  221 8  346  180  115 5 7 14 8 11 - 6
Nordre Buskerud  211 10  312  168 81 5 22 12 8 15 1 -
Søndre Buskerud  260 7  391  219  101 4 23 8 15 19 - 2
Vestfold  428 13  595  301  138 6 34 35 49 24 4 4
Telemark  390 8  558  275  151 5 29 32 32 28 - 6
Agder  538 23  785  352  212 6 63 47 54 47 2 2
Rogaland  438 14  625  263  145 11 32 54 52 60 - 8
Haugaland og Sunnhordaland  220 4  318  143 85 4 20 21 19 25 1 -
Hordaland  745 15 1 059  499  279 15 38 43 82 92 1 10
Sogn og Fjordane  171 2  234  127 62 2 7 9 12 13 - 2
Sunnmøre  217 9  342  180  103 3 10 8 16 19 2 1
Nordmøre og Romsdal  215 6  316  150 98 5 16 14 6 25 - 2
Sør-Trøndelag  538 17  779  370  197 5 37 30 76 52 4 8
Nord-Trøndelag  241 15  350  169  105 6 21 9 12 23 3 2
Helgeland  159 4  220  102 59 7 11 8 11 21 - 1
Salten  118 7  189 88 59 - 10 4 11 15 - 2
Midtre Hålogaland  173 15  266  141 83 2 15 3 7 14 - 1
Troms  188 3  265  134 82 - 10 6 11 19 - 3
Vestfinnmark 49 3 71 32 19 - 6 3 1 6 - 4
Østfinnmark 42 - 60 25 18 - 4 1 2 3 - 7
                         
Fylke                        
Østfold  557 19  874  409  237 17 54 56 51 41 1 8
Akershus  903 22 1 283  701  303 9 69 52 65 77 2 5
Oslo 1 156 11 1 583  726  349 6 61 40  166  222 3 10
Hedmark  420 24  656  327  222 2 24 17 36 19 2 7
Oppland  364 21  594  294  213 6 19 22 14 16 1 9
Buskerud  437 16  657  356  173 8 43 17 23 34 1 2
Vestfold  445 14  621  321  143 6 34 36 49 24 4 4
Telemark  390 8  558  275  151 5 29 32 32 28 - 6
Aust-Agder  231 9  342  170 96 2 29 15 13 15 1 1
Vest-Agder  316 14  453  187  117 4 38 32 41 32 1 1
Rogaland  588 16  847  363  204 13 41 69 67 81 1 8
Hordaland  801 17 1 138  534  300 17 45 49 86 96 1 10
Sogn og Fjordane  173 2  238  129 66 2 7 8 12 12 - 2
Møre og Romsdal  435 15  661  331  201 8 26 23 22 45 2 3
Sør-Trøndelag  539 17  781  371  198 5 37 30 76 52 4 8
Nord-Trøndelag  239 15  347  167  104 6 21 9 12 23 3 2
Nordland  412 23  619  305  185 8 31 15 27 44 - 4
Troms  227 6  322  161 98 1 15 6 13 25 - 3
Finnmark Finnmárku 91 3  131 57 37 - 10 4 3 9 - 11

Standardtegn i tabeller