Statistisk sentralbyrå


Veitrafikkulykker

2   Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og skadegrad. 1993-2002
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Drept eller skadd i alt 11 817 11 530 12 061 12 280 12 126 12 472 11 764 12 003 11 797 12705
Drept i alt  281  283  305  255  303  352  304  341  275 310
Alvorlig skadd i alt1 1 369 1 305 1 347 1 362 1 341 1 329 1 148 1 265 1 043 1151
Lettere skadd i alt 10 167 9 942 10 409 10 663 10 482 10 791 10 312 10 397 9 046 10274
Uoppgitt skadegrad i alt2 - - - - - - - - 1 433 970
                     
                     
Førere og passasjerer i personbil/varebil                    
I alt 7 987 7 841 8 234 8 474 8 394 8 690 8 257 8 608 8 571 9179
Drept  158  186  190  165  204  212  201  205  177 205
Alvorlig skadd1  777  705  770  767  767  774  695  776  617 705
Lettere skadd 7 052 6 950 7 274 7 542 7 423 7 704 7 361 7 627 6 571 7406
Uoppgitt skadegrad - - - - - - - - 1 206 863
                     
Førere og passasjerer i buss                    
I alt  215  212  269  269  205  221  247 136  130 129
Drept 1 2 10 - 2 3 6 6 3 2
Alvorlig skadd1 13 8 23 22 11 13 12 6 6 15
Lettere skadd  201  202  236  247  192  205  229 124  109 110
Uoppgitt skadegrad - - - - - - - - 12 2
                     
Førere og passasjerer i lastebil                    
I alt  188  217  224  214  245  269  230 218  233 247
Drept 14 9 7 10 2 11 7 13 9 8
Alvorlig skadd1 17 28 26 35 16 28 17 22 29 27
Lettere skadd  157  180  191  169  227  230  206 183  162 191
Uoppgitt skadegrad - - - - - - - - 33 21
                     
Førere og passasjerer på motorsykkel                    
I alt  516  491  592  646  721  748  783 743  721 758
Drept 22 14 19 11 27 36 33 40 28 37
Alvorlig skadd1  109  109  118  160  157  154  153 154  138 138
Lettere skadd  385  368  455  475  537  558  597 549  523 558
Uoppgitt skadegrad - - - - - - - - 32 25
                     
Førere og passasjerer på moped                    
I alt  612  571  546  510  480  449  404 396  403 532
Drept 8 8 5 6 11 10 5 6 5 6
Alvorlig skadd1 91 97 89 68 69 63 45 51 47 55
Lettere skadd  513  466  452  436  400  376  354 339  328 457
Uoppgitt skadegrad - - - - - - - - 23 14
                     
Førere og passasjerer på sykkel                    
I alt 1 078 1 005  952 1 005  970  913  821 808  703 808
Drept 18 16 18 7 11 25 15 13 6 12
Alvorlig skadd1  139  128  102  114  128  115 91 80 57 66
Lettere skadd  921  861  832  884  831  773  715 715  590 713
Uoppgitt skadegrad - - - - - - - - 50 17
                     
Fotgjengere/akende                    
I alt 1 111 1 126 1 156 1 097 1 040 1 074  954 1 023  945 922
Drept 48 42 51 52 39 52 34 49 45 35
Alvorlig skadd1  204  218  201  189  184  169  123  165  128 124
Lettere skadd  859  866  904  856  817  853  797  809  701 744
Uoppgitt skadegrad - - - - - - - - 71 19
                     
Andre                    
I alt  110 67 88 65 71  108 68 71 91 130
Drept 12 6 5 4 7 3 3 9 2 5
Alvorlig skadd1 19 12 18 7 9 13 12 11 21 21
Lettere skadd 79 49 65 54 55 92 53 51 62 95
Uoppgitt skadegrad - - - - - - - - 6 9
1  Meget alvorlig og alvorlig skadde.
2  Uoppgitt skadegrad ble innført fra 2001.

Standardtegn i tabeller