Statistisk sentralbyrå


Veitrafikkulykker

9   Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter trafikantgruppe, bostedsstrøk og ulykkesgruppe. 2000
Ulykkesgruppe Ulykker i alt Førere og passasjerer på
I alt Bilførere Bilpassasjerer Lett motorsykkel Annen motorsykkel Moped Sykkel Fotgjengere Personer på spark, kjelke og ski Førere av traktor mv.
    Personer drept eller skadd
Alle ulykker 1999 8 361 11 764 5 478 3 256 100 683 404 821 920 34 68
2000 8 440 12 003 5 754 3 208 126 617 396 808 998 25 71
                       
A. Påkjøring bakfra 1 128 1 745 1 129 502 8 45 33 25 - - 3
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 204 305 151 80 5 24 11 32 - - 2
C. Møting ved forbikjøring 64 139 80 50 - 5 - 3 - - 1
D. Andre møteulykker 1 052 1 996 1 172 630 12 43 48 86 - - 5
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 932 1 330 625 342 28 110 68 152 - - 5
F. Kryssende kjøreretning 1 236 1 629 710 343 18 68 106 377 - - 7
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 684 729 9 3 - 2 3 3 709 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 271 298 6 - 2 1 3 8 278 - -
I. Akende o.l. 22 26 1 - - - - - - 25 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 2 303 3 134 1 691 1 089 33 218 67 12 1 - 23
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 395 485 138 104 18 91 49 73 2 - 10
L. Andre ulykker 149 187 42 65 2 10 8 37 8 - 15
                       
    Personer drept
Dødsulykker 1999 277 304 142 72 4 29 5 15 33 1 3
2000 301 341 141 83 4 36 6 13 47 2 9
                       
A. Påkjøring bakfra 5 5 1 1 - - - 3 - - -
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 5 5 1 2 - - - 1 - - 1
C. Møting ved forbikjøring 4 4 3 - - 1 - - - - -
D. Andre møteulykker 84 99 67 23 1 4 2 1 - - 1
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 10 10 2 2 2 3 - 1 - - -
F. Kryssende kjøreretning 17 18 5 5 - 2 1 4 - - 1
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 22 22 - - - - - - 22 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 24 24 - - - - - - 24 - -
I. Akende o.l. 2 2 - - - - - - - 2 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 105 121 52 40 1 23 2 - - - 3
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 11 11 5 1 - 2 1 2 - - -
L. Andre ulykker 12 20 5 9 - 1 - 1 1 - 3
                       
    Personer drept eller skadd
Alle ulykker i tettbygd strøk 1999 2 911 3 684 1 412 730 48 202 195 488 573 17 19
2000 2 122 2 719 1 076 528 33 99 143 341 476 9 14
                       
A. Påkjøring bakfra 289 421 294 97 2 8 14 5 - - 1
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 28 30 7 3 - 5 2 13 - - -
C. Møting ved forbikjøring 4 5 1 3 - 1 - - - - -
D. Andre møteulykker 161 259 136 70 3 5 12 33 - - -
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 310 414 178 90 10 30 34 70 - - 2
F. Kryssende kjøreretning 474 594 238 114 8 16 40 173 - - 5
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 344 368 7 1 - - 2 1 357 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 112 118 - - 2 - 1 1 114 - -
I. Akende o.l. 8 9 - - - - - - - 9 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 259 346 183 110 3 20 24 4 1 - 1
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 84 101 25 20 4 12 11 27 - - 2
L. Andre ulykker 49 54 7 20 1 2 3 14 4 - 3
                       
    Personer drept
Dødsulykker i tettbygd strøk 1999 44 45 9 5 1 4 2 7 16 - 1
2000 36 37 3 7 1 4 1 3 16 - 2
                       
A. Påkjøring bakfra - - - - - - - - - - -
B. Andre ulykker med samme kjøreretning - - - - - - - - - - -
C. Møting ved forbikjøring 1 1 - - - 1 - - - - -
D. Andre møteulykker 2 2 1 - - 1 - - - - -
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 2 2 - - 1 - - 1 - - -
F. Kryssende kjøreretning 4 4 - 1 - 1 1 - - - 1
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 7 7 - - - - - - 7 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 8 8 - - - - - - 8 - -
I. Akende o.l. - - - - - - - - - - -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 9 10 2 6 - 1 - - - - 1
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 1 1 - - - - - 1 - - -
L. Andre ulykker 2 2 - - - - - 1 1 - -
                       
    Personer drept eller skadd
Alle ulykker utenfor tettbygd strøk 1999 5 356 7 967 4 010 2 501 50 476 205 319 341 17 48
2000 6 304 9 266 4 672 2 677 92 516 253 465 520 16 55
                       
A. Påkjøring bakfra 836 1 319 832 403 6 37 19 20 - - 2
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 176 275 144 77 5 19 9 19 - - 2
C. Møting ved forbikjøring 60 134 79 47 - 4 - 3 - - 1
D. Andre møteulykker 891 1 737 1 036 560 9 38 36 53 - - 5
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 621 915 447 252 18 80 34 81 - - 3
F. Kryssende kjøreretning 759 1 032 471 228 10 52 66 203 - - 2
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 339 360 2 2 - 2 1 2 351 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 158 179 6 - - 1 2 7 163 - -
I. Akende o.l. 14 17 1 - - - - - - 16 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 2 040 2 783 1 506 979 29 196 43 8 - - 22
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 311 384 113 84 14 79 38 46 2 - 8
L. Andre ulykker 99 131 35 45 1 8 5 23 4 - 10
                       
    Personer drept
Dødsulykker utenfor tettbygd strøk 1999 233 259 133 67 3 25 3 8 17 1 2
2000 263 302 138 76 3 32 5 10 30 2 6
                       
A. Påkjøring bakfra 5 5 1 1 - - - 3 - - -
B. Andre ulykker med samme kjøreretning 5 5 1 2 - - - 1 - - 1
C. Møting ved forbikjøring 3 3 3 - - - - - - - -
D. Andre møteulykker 82 97 66 23 1 3 2 1 - - 1
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging 8 8 2 2 1 3 - - - - -
F. Kryssende kjøreretning 13 14 5 4 - 1 - 4 - - -
G. Fotgjenger krysset kjørebanen 14 14 - - - - - - 14 - -
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen 16 16 - - - - - - 16 - -
I. Akende o.l. 2 2 - - - - - - - 2 -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 96 111 50 34 1 22 2 - - - 2
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv. 10 10 5 1 - 2 1 1 - - -
L. Andre ulykker 9 17 5 9 - 1 - - - - 2
                       
    Personer drept eller skadd
Alle ulykker uoppgitt mht. bostedsstrøk 1999 94 113 56 25 2 5 4 14 6 - 1
2000 14 18 6 3 1 2 - 2 2 - 2
                       
    Personer drept
Dødsulykker uoppgitt mht. bostedsstrøk 1999 - - - - - - - - - - -
2000 2 2 - - - - - - 1 - 1

Standardtegn i tabeller