Statistisk sentralbyrå


Veitrafikkulykker

8   Syklister, etter skadegrad, kjønn og beskyttelse. 2000
  I alt Drept Meget
alvorlig skadd
Alvorlig
skadd
Lettere
skadd
Syklister i alt 808 13 6 74 715
Ingen beskyttelse 268 9 2 29 228
Med hjelm 179 2 3 18 156
Tent lykt 2 - - - 2
Annet 3 - - - 3
Uoppgitt 356 2 1 27 326
           
Menn 523 10 4 55 454
Ingen beskyttelse 159 6 1 21 131
Med hjelm 134 2 2 15 115
Tent lykt 2 - - - 2
Annet 3 - - - 3
Uoppgitt 225 2 1 19 203
           
Kvinner 285 3 2 19 261
Ingen beskyttelse 109 3 1 8 97
Med hjelm 45 - 1 3 41
Tent lykt - - - - -
Annet - - - - -
Uoppgitt 131 - - 8 123

Standardtegn i tabeller