Statistisk sentralbyrå


Veitrafikkulykker

7   Syklister drept eller skadd, etter alder, kjønn og beskyttelse. 2000
  I alt -6 7-14 15-24 25-64 65- Uoppgitt
alder
Syklister i alt 808 31 195 145 369 52 16
Ingen beskyttelse 268 10 56 58 117 25 2
Med hjelm 179 8 60 11 95 4 1
Tent lykt 2 - - - 2 - -
Annet 3 - 1 - 2 - -
Uoppgitt 356 13 78 76 153 23 13
               
Menn 523 22 134 83 239 30 15
Ingen beskyttelse 159 8 39 31 64 15 2
Med hjelm 134 6 47 8 68 4 1
Tent lykt 2 - - - 2 - -
Annet 3 - 1 - 2 - -
Uoppgitt 225 8 47 44 103 11 12
               
Kvinner 285 9 61 62 130 22 1
Ingen beskyttelse 109 2 17 27 53 10 -
Med hjelm 45 2 13 3 27 - -
Tent lykt - - - - - - -
Annet - - - - - - -
Uoppgitt 131 5 31 32 50 12 1

Standardtegn i tabeller