Statistisk sentralbyrå


Veitrafikkulykker

2   Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe og skadegrad. 1991-2000
  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Drept eller skadd i alt 12 035 11 729 11 817 11 530 12 061 12 280 12 126 12 472 11 764 12 003
Drept i alt 323 325 281 283 305 255 303 352 304 341
Alvorlig skadd i alt1 1 456 1 407 1 369 1 305 1 347 1 362 1 341 1 329 1 148 1 265
Lettere skadd i alt 10 256 9 997 10 167 9 942 10 409 10 663 10 482 10 791 10 312 10 397
                     
Førere og passasjerer i personbil/varebil                    
I alt 8 141 7 993 7 987 7 841 8 234 8 474 8 394 8 690 8 257 8 608
Drept 185 191 158 186 190 165 204 212 201 205
Alvorlig skadd1 832 803 777 705 770 767 767 774 695 776
Lettere skadd 7 124 6 999 7 052 6 950 7 274 7 542 7 423 7 704 7 361 7 627
                     
Førere og passasjerer i buss                    
I alt 217 253 215 212 269 269 205 221 247 136
Drept 2 3 1 2 10 - 2 3 6 6
Alvorlig skadd1 14 30 13 8 23 22 11 13 12 6
Lettere skadd 201 220 201 202 236 247 192 205 229 124
                     
Førere og passasjerer i lastebil                    
I alt 209 231 188 217 224 214 245 269 230 218
Drept 8 15 14 9 7 10 2 11 7 13
Alvorlig skadd1 26 28 17 28 26 35 16 28 17 22
Lettere skadd 175 188 157 180 191 169 227 230 206 183
                     
Førere og passasjerer på motorsykkel                    
I alt 468 455 516 491 592 646 721 748 783 743
Drept 24 14 22 14 19 11 27 36 33 40
Alvorlig skadd1 116 92 109 109 118 160 157 154 153 154
Lettere skadd 328 349 385 368 455 475 537 558 597 549
                     
Førere og passasjerer på moped                    
I alt 768 626 612 571 546 510 480 449 404 396
Drept 14 10 8 8 5 6 11 10 5 6
Alvorlig skadd1 114 101 91 97 89 68 69 63 45 51
Lettere skadd 640 515 513 466 452 436 400 376 354 339
                     
Førere og passasjerer på sykkel                    
I alt 949 1 023 1 078 1 005 952 1 005 970 913 821 808
Drept 16 27 18 16 18 7 11 25 15 13
Alvorlig skadd1 120 132 139 128 102 114 128 115 91 80
Lettere skadd 813 864 921 861 832 884 831 773 715 715
                     
Fotgjengere/akende                    
I alt 1 214 1 070 1 111 1 126 1 156 1 097 1 040 1 074 954 1 023
Drept 68 56 48 42 51 52 39 52 34 49
Alvorlig skadd1 228 203 204 218 201 189 184 169 123 165
Lettere skadd 918 811 859 866 904 856 817 853 797 809
                     
Førere og passasjerer på traktor mv.                    
I alt 69 78 110 67 88 65 71 108 68 71
Drept 6 9 12 6 5 4 7 3 3 9
Alvorlig skadd1 6 18 19 12 18 7 9 13 12 11
Lettere skadd 57 51 79 49 65 54 55 92 53 51
1  Meget alvorlig og alvorlig skadde personer.

Standardtegn i tabeller