Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

6 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og ulykkesgruppe. Januar-november 20111
Ulykkesgruppe Ulykker Drepte Skadde i alt Hardt skadd Lettere skadd Uoppgitt skadegrad
Alle ulykker Dødsulykker Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn
I alt 5 490  150  159 49  110 7 773 3 153 4 620  583  185  398 5 497 2 297 3 200 1 693  671 1 022
A. Påkjøring bakfra  915 3 3 - 3 1 552  778  774 23 13 10 1 165  597  568  364  168  196
B. Andre ulykker med samme kjøreretning  268 4 4 2 2  370  135  235 26 5 21  242 90  152  102 40 62
C. Møting ved forbikjøring 49 3 3 - 3 85 27 58 5 2 3 53 15 38 27 10 17
D. Andre møteulykker  724 55 61 21 40 1 270  502  768  146 54 92  850  333  517  274  115  159
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging  317 1 1 - 1  424  167  257 23 6 17  325  131  194 76 30 46
F. Kryssende kjøreretning  670 5 5 3 2  931  400  531 46 17 29  712  310  402  173 73  100
G. Fotgjenger krysset kjørebanen  315 8 8 2 6  342  197  145 40 25 15  230  136 94 72 36 36
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen  212 10 10 6 4  235  112  123 42 18 24  158 81 77 35 13 22
I. Akende o.l. 7 - - - - 7 1 6 2 - 2 5 1 4 - - -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 1 609 54 57 15 42 2 083  659 1 424  192 34  158 1 432  480  952  459  145  314
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.  221 4 4 - 4  251 87  164 19 5 14  164 57  107 68 25 43
L. Andre ulykker  183 3 3 - 3  223 88  135 19 6 13  161 66 95 43 16 27
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller