Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

5 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og trafikantgruppe. Januar-november 20111
Trafikantgruppe Drepte Skadde i alt Hardt skadd Lettere skadd Uoppgitt skadegrad
Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn
I alt  159 49  110 7 773 3 153 4 620  583  185  398 5 497 2 297 3 200 1 693  671 1 022
Bilførere 83 21 62 3 883 1 420 2 463  240 67  173 2 761 1 062 1 699  882  291  591
Bilpassasjerer 29 16 13 1 960 1 077  883  111 52 59 1 266  724  542  583  301  282
Førere og passasjerer på lett motorsykkel 1 - 1  124 20  104 15 1 14 95 15 80 14 4 10
Førere og passasjerer på annen motorsykkel 12 - 12  354 57  297 53 5 48  273 45  228 28 7 21
Førere og passasjerer på moped 4 1 3  339  115  224 20 4 16  273 99  174 46 12 34
Førere og passasjerer på sykkel 9 3 6  513  158  355 52 13 39  405  129  276 56 16 40
Fotgjengere 18 8 10  520  291  229 77 41 36  369  211  158 74 39 35
Personer på spark, kjelke og ski - - - 7 1 6 2 - 2 5 1 4 - - -
Andre 3 - 3 73 14 59 13 2 11 50 11 39 10 1 9
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller