Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

4 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og alder. Januar-november 20111
Alder Drepte Skadde i alt Hardt skadd Lettere skadd Uoppgitt skadegrad
Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn
I alt  159 49  110 7 773 3 153 4 620  583  185  398 5 497 2 297 3 200 1 693  671 1 022
0-5 - - -  142 67 75 2 - 2 72 30 42 68 37 31
6-15 4 - 4  511  237  274 37 10 27  357  175  182  117 52 65
16-17 6 5 1  493  193  300 30 9 21  372  150  222 91 34 57
18-19 13 5 8  654  261  393 42 10 32  474  206  268  138 45 93
20-24 14 1 13  969  359  610 71 23 48  696  264  432  202 72  130
25-34 19 7 12 1 291  502  789  109 26 83  887  357  530  295  119  176
35-44 26 3 23 1 165  459  706 70 21 49  835  343  492  260 95  165
45-54 20 8 12 1 031  404  627 87 30 57  726  284  442  218 90  128
55-64 23 8 15  742  306  436 61 21 40  545  230  315  136 55 81
65-74 14 5 9  399  191  208 33 15 18  278  136  142 88 40 48
75-84 15 5 10  273  131  142 27 13 14  192 91  101 54 27 27
85- 5 2 3 88 41 47 13 7 6 62 30 32 13 4 9
Uoppgitt - - - 15 2 13 1 - 1 1 1 - 13 1 12
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller