Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

3 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter politidistrikt 2010-20111
Politidistrikt Ulykker i alt Personer skadd Personer drept
Januar-november November Januar-november November Januar-november November
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Hele landet 5 914 5 490  470  511 8 388 7 773  682  746  194  159 8 13
Oslo  821  687 59 65 1 069  917 81 96 5 7 1 -
Østfold  334  286 28 20  466  396 39 38 8 5 - -
Follo  167  145 16 13  239  192 21 16 13 3 - 1
Asker og Bærum  164  170 17 17  222  243 26 31 2 - - -
Romerike  234  263 25 18  339  401 31 28 6 3 1 -
Hedmark  247  251 19 29  385  360 24 53 17 8 1 -
Gudbrandsdal 85 74 3 9  131  102 4 9 9 4 - -
Vestoppland  138  130 15 12  210  201 19 17 4 11 - 2
Nordre Buskerud  132  103 5 10  195  148 9 21 7 8 - 1
Søndre Buskerud  132  125 10 12  171  188 11 13 5 4 1 -
Vestfold  307  279 20 25  431  416 32 34 3 4 - -
Telemark  307  259 31 24  454  375 46 33 9 7 - -
Agder  365  352 32 29  503  488 46 37 18 9 1 2
Rogaland  278  290 22 29  370  392 35 38 5 8 - -
Haugaland og Sunnhordaland  164  159 15 17  250  228 19 17 4 5 - 2
Hordaland  550  504 39 49  772  691 52 62 16 17 - 1
Sogn og Fjordane  129  132 11 6  189  197 17 16 3 6 - -
Sunnmøre  149  127 6 15  248  204 16 17 5 2 - 1
Nordmøre og Romsdal  173  144 19 18  255  197 44 26 3 4 - -
Sør-Trøndelag  406  395 31 35  558  498 42 40 10 5 1 1
Nord-Trøndelag  124  119 5 10  166  176 6 15 9 7 - -
Helgeland 93 91 9 8  136  137 13 11 11 1 1 -
Salten 93 84 9 9  145  116 12 10 4 - - -
Midtre Hålogaland  116  116 7 9  178  186 12 10 8 8 - -
Troms  133  118 13 11  198  172 21 23 7 14 - -
Vestfinnmark 39 52 1 3 57  100 - 25 3 5 1 1
Østfinnmark 34 35 3 9 51 52 4 10 - 4 - 1
1  Tallene for 2011 er foreløpige.

Standardtegn i tabeller