Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

1 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter måned 2008-20111
  Ulykker i alt Personer skadd Personer drept
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
I alt tolv måneder 7 726 6 922 6 434 - 10 868 9 844 9 130 -  255  212  208 -
Januar  595  502  427  378  822  764  643  590 22 18 18 17
Februar  539  487  458  443  771  742  722  659 17 9 8 12
Mars  598  437  382  395  901  656  583  576 21 11 15 12
April  533  489  458  404  786  731  627  556 17 17 13 11
Mai  680  635  568  537  910  854  814  709 28 19 10 12
Juni  824  702  641  597 1 135  969  854  832 32 22 31 21
Juli  716  595  556  536 1 014  852  795  781 25 20 26 17
August  729  666  676  588 1 010  895  939  795 27 23 27 18
September  694  655  637  578  932  896  829  831 15 27 19 13
Oktober  695  635  641  523  987  876  900  698 23 10 19 13
November  633  560  470  511  886  785  682  746 9 19 8 13
Desember  490  559  520 -  714  824  742 - 19 17 14 -
1  Tallene for 2011er foreløpige.

Standardtegn i tabeller