Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

6 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og ulykkesgruppe. Januar-juli 20121
Ulykkesgruppe Ulykker Drepte Skadde i alt Hardt skadd Lettere skadd Uoppgitt skadegrad
Alle ulykker Dødsulykker Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn
I alt 3 273 90 95 22 73 4 666 1 934 2 732  353  110  243 3 047 1 326 1 721 1 266  498  768
A. Påkjøring bakfra  527 2 2 1 1  899  459  440 11 7 4  610  336  274  278  116  162
B. Andre ulykker med samme kjøreretning  157 3 3 - 3  210 75  135 13 1 12  136 53 83 61 21 40
C. Møting ved forbikjøring 19 1 1 - 1 33 12 21 5 2 3 24 9 15 4 1 3
D. Andre møteulykker  472 42 45 16 29  859  338  521  104 34 70  549  217  332  206 87  119
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging  164 3 3 1 2  208 97  111 14 5 9  140 64 76 54 28 26
F. Kryssende kjøreretning  335 1 1 1 -  474  203  271 25 3 22  314  147  167  135 53 82
G. Fotgjenger krysset kjørebanen  161 3 3 1 2  175 99 76 14 5 9  142 84 58 19 10 9
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen  125 7 7 - 7  140 67 73 17 8 9 80 47 33 43 12 31
I. Akende o.l. 4 - - - - 5 - 5 - - - 5 - 5 - - -
J. Enslig kjøretøy utfor veien 1 062 25 27 2 25 1 355  474  881  117 37 80  843  292  551  395  145  250
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.  130 2 2 - 2  150 51 99 16 3 13  108 40 68 26 8 18
L. Andre ulykker  117 1 1 - 1  158 59 99 17 5 12 96 37 59 45 17 28
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller