Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

5 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og trafikantgruppe. Januar-juli 20121
Trafikantgruppe Drepte Skadde i alt Hardt skadd Lettere skadd Uoppgitt skadegrad
Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn
I alt 95 22 73 4 656 1 926 2 730  353  110  243 3 043 1 324 1 719 1 260  492  768
Bilførere 49 14 35 2 395  889 1 506  139 35  104 1 541  617  924  715  237  478
Bilpassasjerer 15 6 9 1 143  663  480 86 45 41  697  415  282  360  203  157
Førere og passasjerer på lett motorsykkel 3 - 3 64 8 56 9 - 9 48 7 41 7 1 6
Førere og passasjerer på annen motorsykkel 7 - 7  213 37  176 33 3 30  139 28  111 41 6 35
Førere og passasjerer på moped 2 - 2  177 73  104 10 2 8  142 59 83 25 12 13
Førere og passasjerer på sykkel 9 1 8  293 73  220 35 8 27  210 54  156 48 11 37
Fotgjengere 10 1 9  294  160  134 31 13 18  218  130 88 45 17 28
Personer på spark, kjelke og ski - - - 5 - 5 - - - 5 - 5 - - -
Andre - - - 72 23 49 10 4 6 43 14 29 19 5 14
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller