Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

4 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og alder. Januar-juli 20121
Alder Drepte Skadde i alt Hardt skadd Lettere skadd Uoppgitt skadegrad
Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn
I alt 95 22 73 4 666 1 934 2 732  353  110  243 3 047 1 326 1 721 1 266  498  768
0-5 1 1 -  101 40 61 2 - 2 43 17 26 56 23 33
6-15 1 - 1  299  150  149 20 8 12  202 99  103 77 43 34
16-17 4 1 3  286  126  160 24 5 19  211 96  115 51 25 26
18-19 6 2 4  378  172  206 25 11 14  254  118  136 99 43 56
20-24 8 - 8  572  210  362 37 9 28  362  146  216  173 55  118
25-34 20 4 16  749  306  443 55 16 39  485  209  276  209 81  128
35-44 10 2 8  685  255  430 53 11 42  451  174  277  181 70  111
45-54 16 4 12  647  242  405 60 16 44  424  182  242  163 44  119
55-64 10 4 6  429  176  253 40 17 23  283  118  165  106 41 65
65-74 12 2 10  286  148  138 21 9 12  185 97 88 80 42 38
75-84 4 1 3  167 80 87 10 4 6  107 48 59 50 28 22
85- 3 1 2 54 29 25 6 4 2 37 22 15 11 3 8
Uoppgitt - - - 13 - 13 - - - 3 - 3 10 - 10
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller