Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

2 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter fylke. 2011-20121
  Ulykker i alt Personer skadd Personer drept
  Januar-juli Juli Januar-juli Juli Januar-juli Juli
  2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Hele landet 3 297 3 273  538  511 4 557 4 666  767  716 99 95 16 14
Østfold  204  222 40 28  248  334 48 36 4 3 1 1
Akershus  329  299 38 34  413  433 43 47 4 12 - 3
Oslo  396  356 50 44  444  467 61 60 2 3 - 1
Hedmark  150  163 31 37  198  244 45 54 7 6 2 1
Oppland  117  111 21 21  185  156 38 29 10 3 1 -
Buskerud  133  149 21 21  188  209 31 28 7 6 1 2
Vestfold  180  194 31 38  272  280 53 60 3 4 - -
Telemark  166  156 35 31  244  223 53 46 4 5 2 2
Aust-Agder  106 97 15 12  143  136 19 14 1 4 - -
Vest-Agder  119  126 26 26  178  184 34 43 2 2 - -
Rogaland  251  244 33 44  368  351 50 64 8 9 1 1
Hordaland  325  329 48 43  463  467 68 61 7 8 - -
Sogn og Fjordane 84 81 23 13  105  115 22 17 6 2 2 1
Møre og Romsdal  146  182 23 26  247  260 35 33 2 7 2 1
Sør-Trøndelag  226  216 33 32  288  308 47 39 2 4 1 1
Nord-Trøndelag 78 77 12 12  115 97 31 15 7 2 - -
Nordland  161  138 32 24  261  201 47 31 5 7 - -
Troms Romsa 82 85 19 15  123  124 29 23 12 8 3 -
Finnmark Finnmárku 44 48 7 10 74 77 13 16 6 - - -
1  Tallene for 2012 er foreløpige.

Standardtegn i tabeller