Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

6 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og ulykkesgruppe. Januar-desember 20111
Ulykkesgruppe Ulykker Drepte Skadde i alt Hardt skadd Lettere skadd Uoppgitt skadegrad
Alle ulykker Dødsulykker Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn
I alt 6 028  159  169 51  118 8 569 3 524 5 045  644  209  435 6 315 2 681 3 634 1 610  634  976
A. Påkjøring bakfra  980 3 3 - 3 1 658  839  819 26 14 12 1 311  684  627  321  141  180
B. Andre ulykker med samme kjøreretning  284 4 4 2 2  390  145  245 27 5 22  267  103  164 96 37 59
C. Møting ved forbikjøring 49 3 3 - 3 84 26 58 5 2 3 63 21 42 16 3 13
D. Andre møteulykker  831 62 69 22 47 1 470  600  870  168 63  105 1 040  423  617  262  114  148
E. Samme og motsatt kjøreretning med avsvinging  344 1 1 - 1  467  190  277 24 6 18  368  150  218 75 34 41
F. Kryssende kjøreretning  723 6 6 4 2 1 017  435  582 48 18 30  785  336  449  184 81  103
G. Fotgjenger krysset kjørebanen  374 8 8 2 6  401  231  170 44 27 17  294  175  119 63 29 34
H. Fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kjørebanen  230 10 10 6 4  252  121  131 47 20 27  174 88 86 31 13 18
I. Akende o.l. 8 - - - - 8 1 7 2 - 2 5 1 4 1 - 1
J. Enslig kjøretøy utfor veien 1 779 55 58 15 43 2 321  749 1 572  214 43  171 1 646  558 1 088  461  148  313
K. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. Påkjøring av dyr, parkerte biler mv.  230 4 4 - 4  260 90  170 19 5 14  180 64  116 61 21 40
L. Andre ulykker  196 3 3 - 3  241 97  144 20 6 14  182 78  104 39 13 26
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller