Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

5 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og trafikantgruppe. Januar-desember 20111
Trafikantgruppe Drepte Skadde i alt Hardt skadd Lettere skadd Uoppgitt skadegrad
Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn
I alt  169 51  118 8 569 3 524 5 045  644  209  435 6 315 2 681 3 634 1 610  634  976
Bilførere 88 21 67 4 325 1 589 2 736  269 77  192 3 208 1 241 1 967  848  271  577
Bilpassasjerer 32 16 16 2 207 1 228  979  131 61 70 1 493  867  626  583  300  283
Førere og passasjerer på lett motorsykkel 1 - 1  123 20  103 15 1 14 98 15 83 10 4 6
Førere og passasjerer på annen motorsykkel 12 - 12  356 57  299 55 6 49  285 48  237 16 3 13
Førere og passasjerer på moped 4 1 3  343  117  226 20 4 16  292  104  188 31 9 22
Førere og passasjerer på sykkel 10 4 6  526  163  363 52 13 39  435  139  296 39 11 28
Fotgjengere 18 8 10  601  334  267 86 45 41  445  254  191 70 35 35
Personer på spark, kjelke og ski - - - 8 1 7 2 - 2 5 1 4 1 - 1
Andre 4 1 3 80 15 65 14 2 12 54 12 42 12 1 11
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller