Statistisk sentralbyrå

Veitrafikkulykker med personskade, foreløpige månedstall

4 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og alder. Januar-desember 20111
Alder Drepte Skadde i alt Hardt skadd Lettere skadd Uoppgitt skadegrad
Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Kvinner Menn
I alt  169 51  118 8 569 3 524 5 045  644  209  435 6 315 2 681 3 634 1 610  634  976
0-5 - - -  163 78 85 3 - 3 88 39 49 72 39 33
6-15 7 1 6  565  271  294 38 10 28  420  210  210  107 51 56
16-17 6 5 1  524  208  316 32 11 21  417  164  253 75 33 42
18-19 13 5 8  724  290  434 48 13 35  543  233  310  133 44 89
20-24 13 1 12 1 064  396  668 84 29 55  783  298  485  197 69  128
25-34 21 8 13 1 429  562  867  118 28 90 1 025  425  600  286  109  177
35-44 28 3 25 1 293  528  765 80 25 55  977  413  564  236 90  146
45-54 20 8 12 1 124  440  684 91 31 60  833  337  496  200 72  128
55-64 24 8 16  816  336  480 66 21 45  611  261  350  139 54 85
65-74 15 5 10  451  216  235 38 17 21  331  164  167 82 35 47
75-84 16 5 11  303  153  150 30 16 14  214  105  109 59 32 27
85- 6 2 4 98 44 54 15 8 7 72 31 41 11 5 6
Uoppgitt - - - 15 2 13 1 - 1 1 1 - 13 1 12
1  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller